BAKAŁARZ RADZYŃSKI 1 (2011)
     
BIBLIOGRAFIA NOMINOWANI LAUREACI
 
BIBLIOGRAFIA

1. M. D. Bednarski, Pomoc społeczna, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 257-293.

2. W. W. Bednarski, Kolaboracja, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 295-304.

3. W. Bobryk, Sprawozdanie o. Cyryla Hanuszczaka o stanie parafii obrządku wschodnio-słowiańskiego (bizantyjsko-słowiańskiego) w Szóstce z 1939 roku [RRH, t. 9, 2011, s. 201-207].

4. W. Charczuk, Polskie Państwo Podziemne, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 31-41.

5. R. Dmowski, Kościół katolicki, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 201-211.

6. A. Gątarczyk, Niemcy, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 181-199.

7. K. Gombin, Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego, Lublin 2009.

8. A. Gontarek, Spis członków gminy żydowskiej w Radzyniu Podlaskim sprzed 1939 roku [RRH, t. 8, 2010, s. 208-238].

9. A. Gontarek, Znaczenie i wpływy rodowej izbicko-radzyńskiej dynastii chasydzkiej w środowisku lokalnym i poza nim w XIX i XX wieku [WRH, t. 6, 2009, s. 217-253].

10. A. Gontarek, Żydzi, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 57-121.

11. M. Kołodziejczyk, Kapłan z duszą naukowca. Ks. dr Stanisław Zabielski (1956-2002) [RRH, t. 8, 2010, s. 128-133].

12. M. Konstankiewicz, Administracja terenowa, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 23-30-30.

13. J. Korulczyk, Inwigilacja NSZZ „Solidarność” przez SB w Radzyniu Podlaskim w latach 1980-81 [RRH, t. 7, 2009, s. 253-271].

14. Joanna Kowalik, Podróże czasów wojny i pokoju w świetle pamiętnika (dziennika) Bronisławy z Woronieckich Doria Dernałowicz, [w] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kotłówce w dniach 8-10 października 2008 roku, t. 2, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2010, s. 204-213.

15. J. Kowalik, Ziemianie, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 229-240.

16. T. Kwiatkowski, Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński – Mistrz i Uczony (1919-1986) [RRH, t. 8, 2010, s. 96-127].

17. D. Leszczyńska, Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim, Radzyń Podlaski 2011.

18. D. Magier, Komitety Miejski i Miejsko-Gminny PZPR w Radzyniu Podlaskim w latach 1975-1990 i ich spuścizna aktowa [RRH, t. 9, 2011, s. 116-134].

19. D. Magier, Uniwersum radzyńskich komunistów AD 1975 [RRH, t. 9, 2011, s. 208-251].

20. D. Magier, A. Rogalski, Skorowidz do akt Jana Sariusza Mnińskiego notariusza powiatu radzyńskiego (1812-1815), Radzyń Podlaski – Siedlce 2011.

21. E. Niewęgłowska, Historia Szkoły Podstawowej w Białce koło Radzynia Podlaskiego, Radzyń Podalski 2009.

22. M. Paluch, Kampania Wrześniowa, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 9-21.

23. T. Pietrzela, Pomniki i groby wojenne, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 313-347.

24. J. Romanek, Bataliony Chłopskie, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 43-56.

25. D. Sitkiewicz, Spis ziemian powiatu radzyńskiego w latach 1926/1927 w świetle Księgi Adresowej Polski [RRH, t. 8, 2010, s. 191-196].

26. D. Sitkiewicz, Ukraińcy, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 123-180.

27. D. Szewczyk, Szkoła okupacyjna i tajne nauczanie, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 141-255.

28. A. Tłomacki, Kościół neounicki, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 213-227.

29. E. i Z. Wosiowie, Szkic z dziejów samorządności w mieście Radzyń Podlaski od czasów najdawniejszych do najnowszych [RRH, t. 7, 2009, s. 207-251].

30. J. Zawada, Cmentarz parafialny w Radzyniu Podlaskim [RRH, t. 9, 2011, s. 135-158].

31. P. Żochowski, Straty wojenne i okupacyjne, [w] Ziemia radzyńska 1939-1944, Radzyń Podlaski 2010, s. 305-312.

BIBLIOGRAFIA NOMINOWANI LAUREACI