BAKAŁARZ RADZYŃSKI 1 (2011)
     
BIBLIOGRAFIA NOMINOWANI LAUREACI
 
NOMINOWANI

1. Krzysztof Gombin, Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego, Lublin 2009.

2. Alicja Gontarek, Znaczenie i wpływy rodowej izbicko-radzyńskiej dynastii chasydzkiej w środowisku lokalnym i poza nim w XIX i XX wieku [WRH, t. 6, 2009, s. 217-253].

3. Dominika Leszczyńska, Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim, Radzyń Podlaski 2011.

4. Dariusz Magier, Komitety Miejski i Miejsko-Gminny PZPR w Radzyniu Podlaskim w latach 1975-1990 i ich spuścizna aktowa [RRH, t. 9, 2011, s. 116-134].

5. Dariusz Magier, Uniwersum radzyńskich komunistów AD 1975 [RRH, t. 9, 2011, s. 208-251].

6. Dariusz Magier, Artur Rogalski, Skorowidz do akt Jana Sariusza Mnińskiego notariusza powiatu radzyńskiego (1812-1815), Radzyń Podlaski – Siedlce 2011.

BIBLIOGRAFIA NOMINOWANI LAUREACI