BAKAŁARZ RADZYŃSKI 2 (2012)
     
BIBLIOGRAFIA NOMINOWANI LAUREACI
 
BIBLIOGRAFIA

1. A. Chojnacki, Wojsko. Wojna 1812 r., [w] Ziemia radzyńska 1810 – 1815, Radzyń Podlaski 2011, s. 25 – 33.
2. A. Gątarczyk, Kościół katolicki, [w] Ziemia radzyńska 1810 – 1815, Radzyń Podlaski 2011, s. 127 - 147.
3. A. Gontarek, Żydzi, [w] Ziemia radzyńska 1810 – 1815, Radzyń Podlaski 2011, s. 149 – 179.
4. K. Gutowska-Dudek, M. Gutowska, Zbiory pałacu w Radzyniu Podlaskim – relikty minionej świetności, [w] Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, pod red. G. Michalskiej i D. Leszczyńskiej, Radzyń Podlaski 2011, s. 137 – 164.
5. P. Jaskanis, Przyszłość zespołu pałacowo-parkowego w Radzyniu Podlaskim, [w] Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, pod red. G. Michalskiej i D. Leszczyńskiej, Radzyń Podlaski 2011, s. 183 – 189.
6. A. Koprukowniak, Obraz statystyczny miasta prywatnego Czemierniki w 1860 roku, [w] Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Łosowski, Lublin 2011, s. 331-340.
7. J. Kowalik, Pałac w Radzyniu Podlaskim i jego mieszkańcy, [w] Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, pod red. G. Michalskiej i D. Leszczyńskiej, Radzyń Podlaski 2011, s. 71 – 97
8. J. Kowalik, Ziemianie, [w] Ziemia radzyńska 1810 – 1815, Radzyń Podlaski 2011, s. 35 - 55.
9. T. Krawczak, Rządy Chełmskiego Biskupa Greckokatolickiego Jana Mikołaja Kalińskiego (1863-1866), [w] Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Łosowski, Lublin 2011, s. 341-357.
10. J. T. Królikowski, Wartości przestrzenne założenia barokowego w Radzyniu Podlaskim, [w] Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, pod red. G. Michalskiej i D. Leszczyńskiej, Radzyń Podlaski 2011, s. 171 – 178.
11. D. Magier, Miejska Rada Narodowa i Urząd Miejski w Radzyniu Podlaskim (1973-1990). Dzieje ustrojowe i spuścizna archiwalna, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 10, 2012, s. 102-115.
12. G. Michalska, R. Zwierzchowski, Ł. Michalski, Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, [w] Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, pod red. G. Michalskiej i D. Leszczyńskiej, Radzyń Podlaski 2011, s. 11 – 67.
13. T. Osiński, Administracja rządowa, [w] Ziemia radzyńska 1810 – 1815, Radzyń Podlaski 2011, s. 9 – 24.
14. D. Pape, Barokowy ogród przy rezydencji magnackiej w Radzyniu Podlaskim, [w] Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, pod red. G. Michalskiej i D. Leszczyńskiej, Radzyń Podlaski 2011, s. 121 –134.
15. J. Pożarowszczyk, Powstanie Styczniowe w powiecie radzyńskim. Walki powstańcze1863 – 1864, Radzyń Podlaski 2011.
16. J. Romanek, Kadra kierownicza radzyńskiej Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w latach 1944-1946, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 10, 2012, s. 67-91.
17. D. Sitkiewicz, Miasta i mieszczanie, [w] Ziemia radzyńska 1810 – 1815, Radzyń Podlaski 2011, s. 57 – 125.
18. J. Sito, Fenomen rzeźb Johanna Chrisostoma Redlera, [w] Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, pod red. G. Michalskiej i D. Leszczyńskiej, Radzyń Podlaski 2011, s. 71 - 97
19. M. Walicki, Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicy Radzyńskiej – Kolonii 1917 – 2012, Radzyń Podlaski 2012.
20. A. Wawryniuk, Plany polityczne Chruszczowa w sprawie włączenia części powiatu radzyńskiego do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 10, 2012, s. 50-66.


BIBLIOGRAFIA NOMINOWANI LAUREACI