BAKAŁARZ RADZYŃSKI 2 (2012)
     
BIBLIOGRAFIA NOMINOWANI LAUREACI
 
NOMINOWANI

1. A. Gątarczyk, Kościół katolicki [Ziemia radzyńska 1810-1815, Radzyń Podlaski 2011, s. 127-147].

2. A. Gontarek, Żydzi [Ziemia radzyńska 1810-1815, Radzyń Podlaski 2011, s. 149-179].

3. J. Kowalik, Pałac w Radzyniu Podlaskim i jego mieszkańcy [Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, pod red. G. Michalskiej i D. Leszczyńskiej, Radzyń Podlaski 2011, s. 71-97].

4. J. Kowalik, Ziemianie [Ziemia radzyńska 1810-1815, Radzyń Podlaski 2011, s. 35-55].

5. D. Magier, Miejska Rada Narodowa i Urząd Miejski w Radzyniu Podlaskim (1973-1990). Dzieje ustrojowe i spuścizna archiwalna [RRH, t. 10, 2012, s. 102-115].

6. G. Michalska, R. Zwierzchowski. Ł. Michalski, Radzyń Podlaski Miasto i rezydencja [Radzyń Podlaski Miasto i rezydencja pod red. G. Michalskiej i D. Leszczyńskiej, Radzyń Podlaski 2011, s. 11-67].

7. J. Pożarowszczyk, Powstanie Styczniowe w powiecie radzyńskim. Walki powstańcze1863-1864, Radzyń Podlaski 2011.

8. D. Sitkiewicz, Miasta i mieszczanie [Ziemia radzyńska 1810-1815, Radzyń Podlaski 2011, s. 57-125].

9. A. Wawryniuk, Plany polityczne Chruszczowa w sprawie włączenia części powiatu radzyńskiego do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej [RRH, t. 10, 2012, s. 50-66].

BIBLIOGRAFIA NOMINOWANI LAUREACI