BAKAŁARZ RADZYŃSKI 3 (2013)
     
BIBLIOGRAFIA NOMINOWANI LAUREACI
 
BIBLIOGRAFIA

1. ks. Błoński B., Dzieje diecezji siedleckiej i dekanatu radzyńskiego. Rys historyczny, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 11, 2013, s. 179-195.
2. Bobryk W., Parafia obrządku wschodnio-słowiańskiego w Szóstce, [w:] Ziemia Radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s. 323-328.
3. Dobrowolski R., Obóz narodowy, [w:] Ziemia radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s. 255-288.
4. Gątarczyk A., Świat chłopski, [w:] Ziemia radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s. 71-129.
5. Gontarek A., Świat żydowski, [w:] Ziemia radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s. 161-191.
6. Kalinowski S., Organizacje społeczne i prasa w akcji promocji legendy Józefa Piłsudskiego w powiecie radzyńskim w okresie II Rzeczypospolitej, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 11, 2013, s. 19-46.
7. Konstankiewicz M., Administracja państwowa i samorządowa, [w:] Ziemia radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s. 7-15.
8. Kowalik J., Świat mieszczański, [w:] Ziemia radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s.17-70.
9. Magier D., Komuniści, [w:] Ziemia radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s. 313-322.
10. Magier D., Skorowidz do rejestru mieszkańców miasta Radzynia Podlaskiego z lat 1931-1939, Lublin 2013.
11. Mazurek M., Władysław Cholewa. Delegat Rządu Londyńskiego na województwo lubelskie. Sybirak Biografia, Czemiernickie Towarzystwo Regionalne, Czemierniki 2012, ss.197.
12. Romanek J., Ludowcy, [w:] Ziemia radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s. 289-311.
13. Sitkiewicz D., Świat ziemiański, [w:] Ziemia radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s. 131-159.
14. Szewczuk D., Oświata, [w:] Ziemia radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s. 233-254.
15. Szum E., Wróg publiczny – wrogiem społeczeństwa czy państwa? Józefa Koryckiego wojna z PRL-em, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, T. 11, 2013, s. 127-141.
16. Zawada J., Kultura, [w:] Ziemia Radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s. 193-232.


BIBLIOGRAFIA NOMINOWANI LAUREACI