BAKAŁARZ RADZYŃSKI 3 (2013)
     
BIBLIOGRAFIA NOMINOWANI LAUREACI
 
NOMINOWANI

1. B. Błoński, ks, Dzieje diecezji siedleckiej i dekanatu radzyńskiego. Rys historyczny, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 11, 2013, s. 179-195.
2. A. Gątarczyk, Świat chłopski, [w:] Ziemia radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s. 71-129.
3. Sz. Kalinowski, Organizacje społeczne i prasa w akcji promocji legendy Józefa Piłsudskiego w powiecie radzyńskim w okresie II Rzeczypospolitej, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 11, 2013, s. 19-46.
4. J. Kowalik, Świat mieszczański, [w:] Ziemia radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s.17-70.
5. D. Magier, Skorowidz do rejestru mieszkańców miasta Radzynia Podlaskiego z lat 1931-1939, Lublin 2013.
6. M. Mazurek, Władysław Cholewa. Delegat Rządu Londyńskiego na województwo lubelskie. Sybirak Biografia, Czemierniki 2012, ss.197.
7. D. Sitkiewicz, Świat ziemiański, [w:] Ziemia radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s. 131-159.
8. J. Zawada, Kultura, [w:] Ziemia Radzyńska 1918-1939, Radzyń Podlaski 2012, s. 193-232.


BIBLIOGRAFIA NOMINOWANI LAUREACI