Kapituła Konkursu
BAKAŁARZ RADZYŃSKI

Adam Świć - przewodniczący
Agnieszka Gątarczyk - sekretarz
Alicja Gontarek (laureat 2012)
Józef Korulczyk (czł. mianowany)
Joanna Kowalik (czł. mianowany, laureat 2013)
Dominika Leszczyńska (laureat 2011)
Dariusz Magier (czł. mianowany)
Tomasz Pietrzela (czł. mianowany)
Paweł Żochowski
(czł. mianowany)


REGULAMIN KONKURSU

EDYCJA 1 (2011)
EDYCJA 2 (2012)
EDYCJA 3 (2013)