Międzynarodowe Sympozja
Dziejów Biurokracji

SEKRETARIAT STAŁY


Instytut Historii i Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej


Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa, Federacja Rosyjska


Archiwum Państwowe w Lublinie

PT Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorów, mam zaszczyt zaprosić do zgłaszania tematów referatów na VI Sympozjum Dziejów Biurokracji, które odbędzie się 26-27 września (sb. – nd.) 2015 r., w Kazimierzu Dolnym.
Kluczowymi problemami, do rozważenia których zachęcamy, będą: 1) teoria biurokracji, 2) struktury i ludzie aparatu biurokratycznego, 3) kancelaria i dokument jako narzędzie władzy. Tym razem ograniczamy się do XIX, XX i XXI wieku a ze względu na liczny udział referentów z Rosji i Ukrainy tematyka obrad będzie dotyczyć Europy Środkowej i Wschodniej.
Propozycje tematów wystąpień prosimy przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na niżej podany adres, do 30 maja, na załączonych formularzach.
Komitet organizacyjny ogłosi program Sympozjum do końca czerwca b.r. Na
artykuły do druku będziemy czekać do 15 września.
Opłata konferencyjna wyniesie 250 zł. W jej ramach gwarantujemy dwa noclegi (25 i 26 września) oraz pełne wyżywienie a referentom – publikację ich artykułów w formie tradycyjnej i elektronicznej.

z poważaniem

kontakt:
dr Artur Górak
Instytut Historii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
e-mail:
artur.gorak@poczta.umcs.lublin.pl

nr konta ToNiK “Libra” 63 8046 0002 2001 0104 8032 0001

POBIERZ FORMULARZ
PROGRAM RAMOWY