dr Artur Górak
Zakład Archiwistyki
Instytut Historii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
artur.gorak@poczta.umcs.lublin.pl
     
  prof. nzw. dr hab.
Dariusz Magier

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
ul. Sidorska 95/97, pok. 350R
21-500 Biała Podlaska
e-mail:
dmagier@archiwozofia.com