Zakład Historii Średniowiecznej i Archiwistyki
Instytutu Historii AKADEMII PODLASKIEJ W SIEDLCACH

Zakład Archiwistyki
Instytutu Historii UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Podlaska Fundacja Wspierania Talentów
w Białej Podlaskiej


Lublin – Siedlce, dnia 11 lutego 2008 r.

Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Historii Średniowiecznej i Archiwistyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej zapraszają do udziału w:
II Sympozjum dziejów biurokracji
Tym razem organizatorzy zakładają skupienie uwagi na trzech głównych problemach badawczych:
I. Prozopografia elit urzędniczych.
II. Techniki biurokratyczne.
III. Ewolucja prawa administracyjnego.
Sympozjum odbędzie się w Roskoszy pod Białą Podlaską 19 września 2008 r. Termin zgłaszania referatów upływa 30 marca 2008 r. Propozycje prosimy kierować na adresy:

     
dr Dariusz Magier
Zakład Historii Średniowiecznej i Archiwistyki
Instytut Historii
Akademia Podlaska w Siedlcach
ul. gen. Orlicz-Dreszera 19/21, 08-110 Siedlce
dmagier@ap.siedlce.pl
  dr Artur Górak
Zakład Archiwistyki
Instytut Historii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin
agorak@klio.umcs.lublin.pl
     
 
prof. dr. hab. Marek Plewczyński   prof. dr. hab. Krzysztof Skupieński