Zakład Historii Średniowiecznej i Archiwistyki
Instytutu Historii AKADEMII PODLASKIEJ W SIEDLCACH

Zakład Archiwistyki
Instytutu Historii UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE


Siedlce - Lublin, dnia 19 stycznia 2009 r.

Zakład Historii Średniowiecznej i Archiwistyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach i Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

zapraszają do udziału w:


III Sympozjum Dziejów Biurokracji

Zapraszamy wszystkich, którzy swoje badania koncentrują na analizie: systemów kancelaryjnych, prawodawstwa administracyjnego, struktur organizacyjnych, zbiorowości urzędniczych i technik biurokratycznych.

Sympozjum odbędzie się w Siedlcach 19 czerwca 2009 roku. Termin zgłaszania referatów upływa 31 marca 2009 r. Zgłoszenia prosimy kierować na jeden z poniższych adresów pocztowych lub e-maili:

     
dr Dariusz Magier
Zakład Historii Średniowiecznej i Archiwistyki
Instytut Historii
Akademia Podlaska w Siedlcach
ul. gen. Orlicz-Dreszera 19/21, 08-110 Siedlce
dmagier@ap.siedlce.pl
  dr Artur Górak
Zakład Archiwistyki
Instytut Historii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin
artur.gorak@poczta.umcs.lublin.pl
     
 
prof. dr. hab. Marek Plewczyński   prof. dr. hab. Krzysztof Skupieński