UCHWAŁY RADY MIASTA


Uchwała Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

UCHWAŁA Nr XVII/72/08 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowni miejskiej w Radzyniu Podlaskim