Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radzyniu Podlaskim