Kierownik    
 
Księgowość   Świadczenia
rodzinne
  Pomoc
środowiskowa
  Dodarki
mieszkaniowe
Główny księgowy   Kierownik świadczeń rodzinnych   Pracownik socjalny
do 9 etatów
  Podinspektor
Księgowy
do 2 osób
 
Informatyk

  Pielęgniarka
do 2 etatów
  Starszy referent
1/2 etatu
Podinspektor
Kasjer
  Podinspektor
do 3 etatów
  Opiekun
do 6
etatów
   
    Radca
Prawny do 1/4 etatu
       
    Starszy referent
do 2,5 etatu
       
 
Ogółem do 31 i 1/4 etatu