8 grudnia w Oranżerii Pałacu Potockich odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych oraz Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim pt. „13 XII 1981 – wiedza historyczna i świadomość społeczna po 25 latach od wprowadzenia stanu wojennego”.

Marcin Zaborski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego omawia prezentację multimedialną pt. „Stan wojenny – symboliczne formy pamięci”.

Dr Marek Czerwiński z Uniwersytetu Szczecińskiego prezentuje referat „Propagandowe uzasadnienie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”.

Marcin Dąbrowski z lubelskiego Oddziału IPN omawia inwigilację „Solidarności” w Lubelskiem w latach 1980-1983.

Ewa Zając z krakowskiego Oddziału IPN zastanawia się, dlaczego nie uczczono rocznicy stanu wojennego w pierwszym roku po wyborach z 4 czerwca 1989 r.

Retorykę stanu wojennego jako próbę legitymizacji systemu komunistycznego prezentuje dr Krzysztof Tyszka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Andrzej Choniawko z Archiwum Państwowego w Poznaniu analizuje reinterpretację dziejów najnowszych Polski na przykładzie syntez historycznych.

Prowadzący konferencję dr Dariusz Magier z Archiwum Państwowego w Lublinie.

Widok sali koferencyjnej.

Sala kameralna Oranżerii Pałacu Potockich. Uroczysty koncert poświęcony 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Od lewej: Tomasz Haponowicz, Magdalena Sójka i Milena Madziar.

Koktajl w Radzyńskiej Izbie Regionalnej. Od lewej: dr Marek Czerwiński, Józef Korulczyk – prezes RaSIL, dr Andrzej Choniawko.

Koktajl. Od lewej: Kamil Piech z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie i dr Marek Czerwiński.

Koktajl. Od lewej: Józef Korulczyk, dr Andrzej Choniawko, Marcin Zaborski, Ewa Zając, dr Marek Czerwiński.

Koktajl. Od lewej: dr Marek Czerwiński, Ewa Zając.

Koktajl. Od lewej: Józef Korulczyk, dr Dariusz Magier, dr Marek Czerwiński, Ewa Zając.