Uroczystości na uroczysku Baran, 10 czerwca 2007 r.

Ks. Siedlanowski w homilii przypomniał o potrzebie wierności Bogu, Ojczyźnie i honorowi.


Część pocztów sztandarowych oddziałów polskiego podziemia niepodległościowego walczącego z niemieckim i sowieckim zniewoleniem.

Dla młodzieży uroczystość stanowiła żywą lekcję historii.


Zbigniew Makarski powitał obecnych w imieniu organizatorów.

Matka Boża Żołnierska - w żołnierskim szynelu, Dzieciątko z czapką generalską w rękach.

Kombatanci i okoliczna ludność. Druga od lewej siedzi łączniczka AK Oddziału "Zenona", która na uroczystości na uroczysku Baran przyjechała z Londynu.


Nastrój uroczystości wzmacniali ułani.