Wieczór autorski dr Agnieszki Gątarczyk - promocja książki "Seweryn Książę Czetwertyński. Biografia". 3 IV 2007.

Dariusz Magier otwiera III Wieczór Autorski w Archiwum Państwowym


Dr Agnieszka Gątarczyk przedstawia osobę Seweryna księcia Czetwertyńskiego

Postać Księcia przywracana pamięci społeczności ziemi radzyńskiej w referacie dr Gątarczyk jawi się niezwykle istotną dla przeszłości lokalnej


Autorka biografii Księcia wsłuchuje się opinie uczestników spotkania

Odczucia publiczności wyraża dyr. Tadeusz Pietras

Zgromadzeni wsłuchani w biografię Księcia


Autorka biografii Księcia nie odmówiła zwyczajowych autografów