Gala RaSIL
30 listopada 2007.Prezes RaSIL Józef Korulczyk otwiera GalęToast za RaSILDr hab. Janusz Łosowski z IH UMCS promuje swoją książkę "Inwentarz miasta Radzynia i klucza radzyńskiego z 1742 roku"Dr Dariusz Magier przedstawia sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Towarzystwa Naukowego (Libra)Dr Artur Górak omawia Wschodni Rocznik HumanistycznyArtur Rogalski przedstawia formułę Radzyńskiego Rocznika HumanistycznegoDziałalność RKF "Klatka" omawia jej prezes Mirosław KoczkodajAdam Świć prezentuje najnowszy numer "Koziegorynku"Przewodniczący kapituły konkursu "Promujemy Najlepszych" Jerzy Woźniak wymienia leureatów za 2007 rokLaureatka w kategorii gospodarczej: Marianna IzdebskaLaureat w kategorii kulturalnej: Tomasz MłynarczykPubliczność dopisałaStoisko z wydawnictwami RaSIL dorywczo obsługiwał Adam Świć

Fot. Paweł Żochowski