Doroczna gala promocyjna RaSIL
14 stycznia 2012
Fot. Tomasz M³ynarczyk