Konferencja naukowa w Kąkolewnicy nt. Uroczyska Baran, 11 czerwca 2007 r.

Konferencję otworzyli: radny powiatowy Zbigniew Makarski
i sekretarz Gminy Kąkolewnica Stefan Szańkowski.


Marcin Dąbrowski

Michał Durakiewicz


Ryszard Turyk

Konferencja wzbudziła zainteresowanie wśród mieszkańców Kąkolewnicy.