Konferencja "1468-2008. Jubileusz 540-lecia lokacji Radzynia Podlaskiego", oranżeria zespołu pałacowo-parkowego Potockich, 13 czerwca 2008 r.
fot. Paweł Żochowski
Prezes RaSIL Jóżef KorulczykPrezes Radzyńskiego Towarzystwa Naukowego "Libra" dr Dariusz Magiermgr Tomasz Pietrzeladr Joanna Kowalikdr Agnieszka Gątarczykmgr Artur Rogalskidr Grzegorz Joniecdr Jacek Romanekdr Dariusz Magierdr Wiesław Charczukdr Mariusz D. Bednarski