Promocja kwartalnika KOZIRYNEK w Radzyńskiej Izbie Regionalnej
7 grudnia 2012
Fot. Paweł Żochowski