Promocja II numeru kwartalnika kulturalnego "Kozirynek" - 29 XII 2007, świetlica Koła Gospodyń Miejskich na Kozimrynku.
Fot. Paweł Żochowski