Promocja III numeru kwartalnika kulturalnego "Kozirynek" - 16 II 2008, Biblioteka Pedagogiczna w Radzyniu Podlaskim.
Fot. Przemysław Krupski & Paweł Żochowski
Stoisko Konraterni Kozirynek z konfratrem Adamem Świciem......i pozostali konfratrzyGospodyni wieczoru: Grażyna Kratiuk - kierownik Filii Biblioteki PedagogicznejPrezentacja 3 numeru "Koziegorynku"Prof. Jan Tomkowski przedstawił referat pt. "Historia kuchni w czterech rozdziałach pisana przez polskich literatów"Krytyk Stanisław Szczęsny poddał analizie dotychczasowe numery "Koziegorynku"Impreza zgromadziła liczną publiczność......w tym członków zaprzyjaźnionego Radzyńskiego Klubu Fotograficznego "Klatka"