Promocja "Koziegorynku" w studenckim klubie PeHa w Siedlcach 11 IV 2008
Darek Magier otwiera promocję.Słowo o kwartalniku od Adama Świcia.Krzysztof Tomaszewski, animator siedleckiej grupy literackiej Witraż......i jego podopieczni (na pierwszym planie)......w akcji.Eugeniusz Kasjanowicz z siedleckiego grupy literackiej Ogród i skupiony Adam Świć.Magda Raczko-Pietraszek prezentuje wiersze z tomiku "Obserwatorium", wydawnictwa Konfraterni Kozirynek.Adam Świć nie krył zadowolenia z przebiegu spotkania.Zasłuchana Ela Kukawska z Samorządu Studenckiego Akademii Podlaskiej, której serdecznie dziękujemy za organizację promocji.Część kuluarowa: Tomek Hapunowicz i Adam Świć.Maria Kryńska-Szostak z Darkiem Magierem......i Mario Boberem.