14 marca 2008 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków RaSIL połączone z wyborem władz kadencji 2008-2012.
Fot. Paweł Żochowski