II Radzyńskie Warsztaty Archiwalne 29-30 kwietnia 2008 r.
fot. Paweł Żochowski
Dr Dariusz Magier (AP w Siedlcach, APL OT w Radzyniu Podlaskim).Mgr Małgorzata Wnuk (UPH Filia w Piotrkowie Trybunalskim)Dr Artur Górak (UMCS)Od lewej: dr Robert Degen (UMK), dr Marek Konstankiewicz (UMCS),
mgr Kamil Piech (PWSZ w Chełmie).
Dr Joanna Kowalik (APL OT w Radzyniu PodlaskimW 2RWA uczestniczyło blisko 80 studentów archiwistyki z Akademii Podlaskiej w Siedlcach, PWSZ w Chełmie, UMCS oraz jego Kolegiów Licencjackich w Białej Podlaskiej i Radomiu.