II Radzyńskie Warsztaty Archiwalne 29-30 kwietnia 2008 r.
fot. Paweł Żochowski




Dr Dariusz Magier (AP w Siedlcach, APL OT w Radzyniu Podlaskim)







.



Mgr Małgorzata Wnuk (UPH Filia w Piotrkowie Trybunalskim)







Dr Artur Górak (UMCS)







Od lewej: dr Robert Degen (UMK), dr Marek Konstankiewicz (UMCS),
mgr Kamil Piech (PWSZ w Chełmie).




Dr Joanna Kowalik (APL OT w Radzyniu Podlaskim



W 2RWA uczestniczyło blisko 80 studentów archiwistyki z Akademii Podlaskiej w Siedlcach, PWSZ w Chełmie, UMCS oraz jego Kolegiów Licencjackich w Białej Podlaskiej i Radomiu.