Szˇsta, doroczna wystawa RKF "Klatka"
- 27 czerwca 2008 r.
fot. Pawe│ »ochowski