Wernisaż wystawy "William Wordsworth i epoka angielskiego romantyzmu" wraz z promocją V numeru "Koziegorynku"
12 września 2008
fot. Paweł Żochowski
Wernisaż otworzyli Grażyna Kratiuk - kieronik Filii Biblioteki Pedagogicznej......oraz prezes RaSIL.Wiersze Wordswortha deklamowali uczniowie ZSP w Radzyniu PodlaskimPublicznośc dopisała......i nie straciła - referat Tomasza Krzykały okazał się rewelacyjny.Redakcja "Koziegorynku" zasłuchana......i w akcji.Dyskusje kuluarowe.Dyskusje towarzyskie.I żona fototreportera :)