Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych jest organizacją pozarządową powołaną w 2004 roku w celu propagowania i rozwijania życia kulturalnego, gospodarczego, prowadzenia działalności wydawniczej oraz wspierania pożytecznych inicjatyw lokalnych.
Główna aktywność RASIL skupia się na działalności wydawniczej, popularno-naukowej i kulturalnej. RASIL jest wydawcą Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego, poza tym wydaje pozycje książkowe, zwłaszcza z zakresu nauk humanistycznych.
W strukturze RASIL, na zasadzie komisji funkcjonują: Kapituła Konkursu „Bakałarz Radzyński”, Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka” oraz Redakcja Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który znajdzie dwóch popierających akces członków, wypełni deklarację i przedłoży ją do akceptacji Zarządowi RASIL.

PODSTAWOWE DANE:
Nazwa: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Rynek 9
NIP: 538-175-05-96
Regon: 030942061
Nr konta w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim:
16 8046 0002 2001 0000 5182 0001