Radzyńskie "Who is who?" na wesoło

Szanowni Państwo!

Mimo, że rok jubileuszowy związany z 540-leciem miasta Radzynia Podlaskiego dobiegł końca, w imieniu Archiwum Państwowego w Radzyniu Podlaskim oraz Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych mam zaszczyt zaproponować Państwu jeszcze jedną inicjatywę artystyczno-historyczną, której celem jest upamiętnienie kadry kierowniczej, decyzyjnej oraz elity artystyczno-kulturalnej Radzynia Podlaskiego AD 2008 w sposób daleki od oficjalnej sztampy.
Naszym celem jest uwiecznienie osób piastujących funkcje kierownicze, decyzyjne oraz wpływających na dzień dzisiejszy Radzynia Podlaskiego w postaci karykatur wykonanych przez radzyńskiego karykaturzystę o renomowanej pozycji ogólnopolskiej, członka Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, Przemysława Krupskiego. Finał imprezy, który będzie miał charakter dużej wystawy, planujemy na koniec 2009 roku.
Inicjatywa ta będzie zatem miała na celu nie tylko zabawę w Who is who? Radzynia Podlaskiego, ale też uwiecznienie chwili obecnej, gdyż oryginały wszystkich karykatur wejdą do zasobu Archiwum Państwowego, gdzie przechowywane będą wieczyście. Przy okazji impreza świadczyć będzie o tym, że mimo różnic zawodowych, światopoglądowych, politycznych czy ideowych, dla dobra powszechnego i dla upamiętnienia dziejów miasta, w którym przyszło nam żyć, jesteśmy w stanie wziąć udział w jednym przedsięwzięciu o charakterze artystycznego happeningu, „zawisnąć na jednej wystawie” i podejść z odpowiednim dystansem do własnej osoby.
*
Impreza ma charakter dobrowolny. Nie chcemy nikogo zmuszać do udziału w niej, lub utrwalać tych osób, które sobie tego nie życzą. W związku z tym ma też charakter samofinansujący się, co oznacza, że osoby, które wyrażą zgodę na udział w przedsięwzięciu, w pewnym momencie poprosimy o uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł. Zostanie ona przeznaczona na sfinansowanie wykonania karykatury, zakup ram, przygotowanie wystawy, katalogu itp.
**
Pozwalamy sobie na ten list, gdyż nie wyobrażamy sobie braku Pani/Pana w tym przedsięwzięciu. W związku z powyższym, uprzejmie proszę Panią/Pana o ustosunkowanie się do powyższego zaproszenia w postaci zgłoszenia akcesu do udziału w projekcie na adres e-mail: dmagier@rasil.home.pl lub nr telefonu: 605 336 718. Zgłoszenia przyjmujemy do końca lutego 2009 roku.
Osoby, które nie życzą sobie udziału w projekcie, niech po prostu zignorują ten list.


Z poważaniem

Dr Dariusz Magier
Kierownik Oddziału Archiwum Państwowego
w Radzyniu Podlaskim
oraz
Wiceprezes Radzyńskiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Lokalnych