KADENCJA 2012 - 2016


Zarząd:
Józef Korulczyk – Prezes
Dariusz Magier – Wiceprezes
vacat
Paweł Żochowski – Skarbnik
Agnieszka Gątarczyk – Członek
Andrzej Klimiuk – Członek
Zbigniew Makarski – Członek

Komisja Rewizyjna:

Joanna Kowalik – Przewodniczący
Radosław Bylicki – Członek
Włodzimierz Sieromski – Członek