Zawartość tomów 1-10 (artykuły i źródła)

Radzyń i ziemia radzyńska

• Bednarski M. D., Rewolucja agrarna w powiecie radzyńskim 1944-1956 [t. 6, 2008, s. 241-272]
• Bobryk W., Sprawozdanie o. Cyryla Hanuszczaka o stanie parafii obrządku wschodnio-słowiańskiego (bizantyjsko-słowiańskiego) w Szóstce z 1933 roku [t. 9, 2011, s. 201-207]
• Charczuk W., Mikołaj Meluch – kat podlaskiego podziemia niepodległościowego 1945-1946 [t. 7, 2009, s. 167-173]
• Charczuk W., Struktura i pracownicy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim w latach 1944-1947 [t. 6, 2008, s. 215-226]
• Dąbrowski M., Śladami komunistycznych zbrodni na Lubelszczyźnie. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim w świetle wybranych materiałów archiwalnych IPN [t. 6, 2008, s. 312-334]
• Demidowicz T., Starostwo kąkolewnickie niegrodowe w drugiej połowie XVIII wieku. Wielkość i stan ekonomiczno-społeczny [t. 8, 2010, s. 24-36]
• Gątarczyk A., Dobra ziemskie Branica w dobie uwłaszczenia [t. 1, 2001, s. 47-85]
• Gątarczyk A., Dzieje unickiej parafii w Radzyniu Podlaskim [t. 6, 2008, s. 28-54]
• Gątarczyk A., Stadnina koni w Suchowoli w powiecie radzyńskim [t. 2, 2002, s. 67-86]
• Gil A., Parafie Kościoła wschodniego w Wohyniu do początków XVIII wieku [t. 3, 2005, s. 29-35]
• Gombin K., Pałac Eustachego Potockiego w Radzyniu Podlaskim jako wyznacznik społecznej pozycji magnata [t. 6, 2008, s. 55-66]
• Gontarek A., Spis członków gminy żydowskiej w Radzyniu Podlaskim sprzed 1939 roku [t. 8, 2010, s. 208-238]
• Górak A., Kartusz herbowy z kościoła Św. Anny w Radzyniu Podlaskim [t. 4, 2006, s. 19-28]
• Jaremek A., Aparat ochrony porządku publicznego w powiecie radzyńskim w latach 1944-1948 [t. 3, 2005, s. 136-143]
• Joniec G., Społeczność żydowska Radzynia Podlaskiego w latach 1918-1939. Zarys problematyki badawczej [t. 6, 2008, s. 140-165]
• Jurkiewicz T., Społeczność żydowska Radzynia Podlaskiego w świetle aktów stanu cywilnego [t. 4, 2006, s. 258-263]
• Kłapeć J., Działalność agend Rady Głównej Opiekuńczej w powiecie Radzyń Podlaski w okresie okupacji niemieckiej 1940-1944 [t. 1, 2011, s. 129-162]
• Kołodziejczyk A., Morderstwo Dawida Siedlarza. Karta z dziejów Komunistycznej Partii Polski w Radzyniu Podlaskim [t. 3, 2005, s. 97-105]
• Kołodziejczyk M., Kapłan z duszą naukowca. Ks. Dr Stanisław Zabielski (1956-2002) [t. 8, 2010, s. 128-133]
• Kołodziejczyk M., Tadeusz Semeniuk (1937-2011) [t. 9, 2011, s. 277-280]
• Kopiński J., Współpraca sekretarki Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim, Marii Płachty, z oficerem wywiadu Komendy Obwodu WiN Radzyń Podlaski [t. 4, 2006, s. 163-169]
• Korulczyk J., Inwigilacja NSZZ „Solidarność” przez SB w Radzyniu Podlaskim w latach 1980-1981 [t. 7, 2009, s. 253-271]
• Kowalik J., Dobra ziemskie Radzyń w posiadaniu rodu Szlubowskich [t. 4, 2006, s. 13-18]
• Kowalik J., Ludność Radzynia podlaskiego na przestrzeni wieków. Przyczynek do dziejów społeczności miasta [t. 6, 2008, s. 126-139]
• Kowalik J., Maria z Kątskich Potocka (ok. 1720-1768). Przyczynek do życia kulturalnego w Radzyniu w II połowie XVIII wieku, [t. 1, 2001, s. 35-46]
• Kowalik J., Pamiętnik Bronisławy z Woronieckich Doria Dernałowicz [t. 6, 2008, s. 295-311]
• Kowalik J., Regulamin powinności włościan dóbr Kąkolewnica [t. 2, 2002, s. 189-194]
• Kwiatkowski T., Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński – Mistrz i Uczony (1919-1986) [t. 8, 2010, s. 96-127]
• Litwiński R., Policja Państwowa w powiecie radzyńskim w latach 1919-1939 [t. 1, 2001, s. 112-128]
• Łonak W. A., Wyniki nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z budową sieci gazowej relacji Białka k/Radzynia Podlaskiego – Wohyń – Milanów – Parczew [t. 8, 2010, s. 150-190]
• Łosowski J., Sądy rugowe w Czemiernikach w XVII wieku, [t. 1, 2001, s. 7-34]
• Magier D., Komitety Miejski i Miejsko-Gminny PZPR w Radzyniu Podlaskim w latach 1975-1990 i ich spuścizna aktowa [t. 9, 2011, s. 116-134]
• Magier D., Komuniści w powiecie radzyńskim w latach 1918-1944 [t. 6, 2008, s. 166-214]
• Magier D., Przywilej Jana III z 1679 roku dla cerkwi unickiej w Kolembrodach [t. 1, 2001, s. 165-170]
• Magier D., Uniwersum radzyńskich komunistów AD 1975
[t. 9, 2011, s. 208-251]
• Magier D., Miejska Rada Narodowa i Urząd Miejski w Radzyniu Podlaskim (1973-1990). Dzieje ustrojowe i spuścizna archiwalna
[t. 10, 2012, s. 102-115]
• Majczyna T., Ikona Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim [t. 3, 2005, s. 170-182]
• Matusak P., Okupacja i ruch oporu w Radzyniu Podlaskim w latach 1939-1944 [t. 4, 2005, s. 138-162]
• Niemirka B., Ród Korwin Szlubowskich z Radzynia Podlaskiego [t. 4, 2006, s. 7-12]
• Piątkowski S., Probostwo rzymskokatolickie w Wohyniu w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku [t. 3, 2005, s. 36-46]
• Pietrzela T., Radzyń Podlaski w pradziejach i średniowieczu [t. 6, 2008, s. 11-27]
• Pietrzela T., Wyniki badań Archeologicznego Zdjęcia Polski na obszarze parafii Czemierniki [t. 3, 2005, s. 19-28]
• Pietrzela T., Znalezisko kamiennego toporka z Radzynia Podlaskiego [t. 3, 2005, s. 203-204]
• Pisarek K., Okolice Wohynia i Bezwoli w świetle Archeologicznego Zdjęcia Polski [t. 3, 2005, s. 9-18]
• Rogalski A., Radzyń i powiat radzyński w okresie Księstwa Warszawskiego 1809-1812. Próba nakreślenia problemu badawczego [t. 6, 2008, s. 67-125]
• Rogalski A., Wybrańcy z Ziemi Łukowskiej. Część 2 – Kąkolewnica, Ruska Wola i Żakowa Wola [t. 2, 2002, s. 171-188]
• Romanek J., Powstanie i działalność PSL mikołajczykowskiego w powiecie radzyńskim w latach 1945-1947 [t. 6, 2008, s. 227-240]
• Romanek J., Raport specjalny Szefa PUBP w Radzyniu Podlaskim z przebiegu wyborów 1947 roku w powiecie radzyńskim [t. 6, 2008, s. 335-343]
• Romanek J., Kadra kierownicza radzyńskiej Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w latach 1944-1946
[t. 10, 2012, s. 67-91]
• Rozwadowska D., Działalność Ochotniczej Straży Ogniowej w Radzyniu Podlaskim do 1918 roku [t. 2, 2002, s. 33-42]
• Sitkiewicz D., Spis ziemian powiatu radzyńskiego w latach 1926/1927 w świetle Księgi Adresowej Polski [t. 8, 2010, s. 191-196]
• Skupieński K., Jak powstał i co symbolizuje herb powiatu radzyńskiego [t. 3, 2005, s. 211-214]
• Wawryniuk A., Plany polityczne Chruszczowa w sprawie włączenia części powiatu radzyńskiego do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej
[t. 10, 2012, s. 50-66]
• Welik G., Spis majątków ziemskich z okolic Radzynia i ich właścicieli w połowie XIX wieku [t. 1, 2001, s. 171-188]
• Wereda D., Z dziejów parafii unickiej w Przegalinach [t. 2, 2002, s. 9-32]
• Wołodko J., Dokument z 1862 roku znaleziony w pounickim kościele w Bezwoli [t. 3, 2005, s. 205-210]
• Wołodko J., Relacja Szymona Lasko o wprowadzeniu prawosławia w parafii unickiej pw. Św. Nikity w Bezwoli [t. 4, 2006, s. 240-251]
• Woś E, i Z., Szkic z dziejów samorządności w mieście Radzyń Podlaski od czasów najdawniejszych do najnowszych [t. 7, 2009, s. 207-252]
• Zawada J., Cmentarz parafialny w Radzyniu Podlaskim [t. 9, 2011, s. 135-158]


Ziemie sąsiednie
• Bechta M., Egzekwowanie sprawiedliwości w podziemiu niepodległościowym w powiecie Biała Podlaska 1939-1944 [t. 2, 2002, s. 127-138]
• Bechta M., Oddział Samoobrony ROAK Obwodu Biała Podlaska i Inspektoratu Rejonowego „Północ” por. Roberta Domańskiego („Jarach”, „Florian”) [t. 2, 2002, s. 195-202]
• Bednarski W. W., Z dziejów okupacji Ziemi Tomaszowskiej przez Armię Czerwoną oraz terroru UB-NKWD [t. 5, 2007, s. 145-155]
• Będkowska H., Tajne nauczanie w powiecie łukowskim w czasie okupacji hitlerowskiej (1939-1944) [t. 7m, 2009, s. 135-145]
• Bielski M., Moja Galeria Parczewska [t. 8, 2010, s. 197-207]
• Bogusz M., Szkoła elementarna w Łęcznej pod zaborem rosyjskim do 1865 roku [t. 7, 2009, s. 57-95]
• Borek P., Garnizon Biała Podlaska podczas wojny obronnej 1939 roku [t. 3, 2005, s. 119-135]
• Charczuk W., „Bogu na chwałę. Ludziom na pożytek”. Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie w latach 1916-2006 [t. 8, 2010, s. 134-149]
• Charczuk W., Fakty i mity w akcji zgrupowania Kedywu Obwodu Siedlce AK na Schnellzug mit Fronturlauberanteilung „SF-Zug Nr 82” pod Borkami Kosami 29 lutego 1944 roku [t. 9, 2011, s. 79-90]
• Charczuk W., Obraz i struktura Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach (sierpień 1944 – czerwiec 1945) [t. 5, 2007, s. 131-144]
• Chodakiewicz M. J., Agenci i bandy pozorowane na Lubelszczyźnie. Z dziejów okupacji niemieckiej w Janowskiem [t. 2, 2002, s. 113-126]
• Czyż P., Archiwum Klasztoru oo. Paulinów we Włodawie [t. 5, 2007, s. 249-254]
• Czyż P., Wypis z pamiętnika hr. Tomasza Zamoyskiego z 20 listopada 1927 roku [t. 9, 2011, s. 195-200]
• Czyż P., Zamoyscy na dobrach włodawskich (1798-1944) [t. 8, 2010, s. 37-49]
• Dąbrowski R., Biała Podlaska lat 1914-1939 we wspomnieniach [t. 7, 2009, s. 124-134]
• Demidowicz T., Biała Podlaska jako krajowy ośrodek sportu w okresie międzywojennym 1918-1939 [t. 9, 2011, s. 59-78]
• Frykowski J., Parafie prawosławne i unickie w Tyszowcach XVI-XVIII wieku
[t. 10, 2012, s. 33-49]
• Górak A., Spis rzemieślników i handlarzy powiatu łukowskiego z 1868 r. [t. 1, 2001, s. 189-202]
• Hucz A., Gospodarka leśna w dobrach włodawskich Zamoyskich w latach 1837-1917 [t. 3, 2005, s. 68-96]
• Joniec G., Syjoniści w międzywojennym Tomaszowie Lubelskim [t. 5, 2007, s. 60-84]
• Joniec G., Życiorys funkcjonariusza UB Waleriana Ciechaniewicza [t. 5, 2007, s. 255-270]
• Kowalik J., Ludność miast i wsi w świetle dokumentacji kancelarii notarialnych miasta Biała Podlaska z XIX i początku XX wieku [t. 9, 2011, s. 33-41]
• Kozaczyńska B., Dzieje Muzeum Regionalnego w Siedlcach (1926-1967) [t. 3, 2005, s. 144-169]
• Kulbaka J., Aktywność społeczno-polityczna mieszkańców Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego w pięćdziesięcioleciu po powstaniu styczniowym [t. 8, 2010, s. 50-61]
• Kulbaka J., Rozwój demograficzny Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego w drugiej połowie XIX wieku (do pierwszej wojny światowej) [t. 5, 2007, s. 29-39]
• Kulbaka J., Szkolnictwo krasnostawskie od powstania listopadowego do I wojny światowej [t. 7, 2009, s. 115-123]
• Machnicka V., Bolesław Prus w Siedlcach i o Siedlcach [t. 7, 2009, s. 96-114]
• Mańko S., Rzemiosło i zakłady przemysłowe Międzyrzeca Podlaskiego w latach 1918-1939 [t. 3, 2005, s. 106-118]
• Markowska E., Archiwum parafialne i jego zasób na przykładzie archiwum rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Białej Podlaskiej [t. 7, 2009, s. 9-32]
• Osiński T., Gmina dominialna na terenie obwodu (powiatu) zamojskiego w latach 1815-1864 [t. 4, 2006, s. 45-83]
• Pielacha K., Ryki w okresie pierwszej wojny światowej [t. 5, 2007, s. 53-59]
• Pielacha K., Szkolnictwo parafialne w dawnej ziemi stężyckiej (XVI-XVIII w.) [t. 7, 2009, s. 33-53]
• Romanek J., Ruch ludowy w powiecie łukowskim w latach 1944-1949 [t. 7, 2009, s. 192-206]
• Szykuła A., Folwark w Mocówce koło Zamościa. Przyczynek do badań nad kulturą materialną oo. Bazylianów zamojskich pod koniec XVIII i na początku XIX wieku [t. 7, 2009, s. 54-56]
• Szykuła A., Tarnowscy w Łabuniach [t. 5, 2007, s. 9-16]
• Szykuła A., Zespół cerkiewny w Śniatyczach koło Zamościa [t. 4, 2006, s. 225-239]
• Tłomacki A., Stosunki polsko-żydowskie na terenie południowo-wschodniego Podlasia w latach 1944-1947 na przykładzie gminy Janów Podlaski [t. 4, 2006, s. 187-200]
• Tłomacki A., Walka z analfabetyzmem wśród mieszkańców powiatu bialskiego w latach 1945-1951 [t. 9, 2011, s. 91-100]
• Węda Ł. R., Parafia muzulmańska w Studziance – zarys dziejów (1679-1915) [t. 5, 2007, s. 17-28]
• Woźniak P., Zabytkowe organy w kościele parafialnym w Hannie [t. 9, 2011, s. 25-32]
• Wójciuk M., Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS w Lublinie (1953-2001). Działalność studenckiej organizacji naukowej na tle przemian społecznych i ustrojowych w Polsce [t. 5, 2007, s. 190-215]
• Wróblewski Ł., Organizacja oraz warunki pracy kancelaryjnej jednostek Policji Państwowej powiatu chełmskiego w latach 1919-1939 [t. 8, 2010, s. 80-95]


Region

• Bednarski M. D., Początki kolektywizacji rolnictwa w Lubelskiem [t. 7, 2009, s. 174-191]
• Bednarski M. D., Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w Lubelskiem (1948-1955) [t. 5, 2007, s. 156-189]
• Bednarski M. D., Referendum ludowe na Podlasiu 30 czerwca 1946 r. [t. 2, 2002, s. 139-148]
• Bednarski W. W., Z dziejów klęsk elementarnych na Podlasiu w latach 1815-1831, [t. 1, 2001, s. 86-111]
• Borek P., Oddziaływanie garnizonów wojskowych południowego Podlasia na społeczeństwo lokalne w okresie międzywojennym [t. 9, 2011, s. 42-58]
• Borek P., Postawa społeczeństwa południowego Podlasia wobec kontruderzenia znad Wieprza w sierpniu 1920 roku [t. 8, 2010, s. 62-79]
• Drewicz A., Parcelacja większej prywatnej własności ziemskiej w północnej części województwa lubelskiego w świetle dokumentów PKWN [t. 4, 2006, s. 170-186]
• Kolasa A., Średniowieczni osadnicy na ziemiach południowego Podlasia – zarys problematyki [t. 4, 2006, s. 35-44]
• Guz B., Powstanie i szlak marszowo-bojowy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga [t. 4, 2006, s. 252-257]
• Kolasa A., Działalność OUN-UPA w regionie bialskopodlaskim [t. 7, 2009, s. 146-166]
• Kolasa A., Ukraińcy podlascy w przededniu i początkach drugiej wojny światowej [t. 5, 2007, s. 85-95]
• Kołodziej E., Komitety obywatelskie na Lubelszczyźnie i Podlasiu w latach 1914-1915 [t. 2, 2002, s. 57-66]
• Korzeniewski B., Kwestia wyodrębnienia guberni chełmskiej a problem unicki na Południowym Podlasiu [t. 4, 2006, s. 84-98]
• Korzeniewski B., Polityka ekonomiczna niemieckich władz okupacyjnych w czasie pierwszej wojny światowej i strategie przetrwania mieszkańców południowego Podlasia [t. 5, 2007, s. 40-52]
• Kuraś M., Kultywowanie tradycji powstania styczniowego i jego uczestników na Podlasiu w okresie międzywojennym (1918-1939) [t. 2, 2002, s. 87-112]
• Latawiec K., Ewakuacja organów administracji ogólnej wyższego i niższego szczebla guberni lubelskiej w sierpniu 1914 roku [t. 2, 2002, s. 43-56]
• Piech K., Informacje o działaniu urzędów państwowych, sprawach finansowych, gospodarczych i statystycznych w aktach zarządów powiatowych guberni lubelskiej w latach 1867-1915 [t. 3, 2005, s. 47-67]
• Romanowicz W., Instytucjonalny charakter religijności studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej
[t. 3, 2005, s. 183-196]
• Romanowicz W., Opinie młodzieży wobec wybranych problemów pogranicza w kontekście edukacji regionalnej
[t. 4, 2006, s. 201-213]
• Rydz B., Organizacja terenowych struktur związków zawodowych w południowych powiatach województwa lubelskiego w latach 1944-1975
[t. 10, 2012, s. 92-101]
• Szum E., Podlaskie sejmiki ziemskie jako organ administracyjny samorządu szlacheckiego I Rzeczypospolitej
[t. 9, 2011, s. 7-24]
• Szum E., Skarbowość województwa podlaskiego w okresie I Rzeczypospolitej
[t. 8, 2010, s. 9-23]
• Szum E., Podlaskie sejmiki ziemskie jako organ reprezentacyjny samorządu szlacheckiego I Rzeczypospolitej
[t. 10, 2012, s. 7-32]
• Tłomacki A., Kościół rzymsko-katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (Kościół neounicki) na południowo-wschodnim Podlasiu w latach 1924-1947
[t. 5, 2007, s. 96-130]
• Ziembowicz E., Czasopisma południowego Podlasia. Przyczynek do badań nad czasopismami regionalnymi po roku 1989
[t. 2, 2002, s. 149-158]
• Zubkowicz R., Przejawy ukraińskiej aktywności społeczno-politycznej na Podlasiu południowym (1918-1939)
[t. 4, 2006, s. 99-119]


Zagadnienia ogólne

• Boroń P., Wiejskie kluby kultur, czyli kawiarnia w służbie socjalistycznego wychowania
[t. 9, 2011, s. 101-115]
• Ciołek A., O wyznacznikach spójności w korespondencji Cypriana Kamila Norwida
[t. 5, 2007, s. 216-225]
• Gałęzowski G., Digitalizacja dokumentacji fonograficznej (Z doświadczeń cyfryzacji w Archiwum Państwowym w Lublinie)
[t. 10, 2012, s. 116-128]
• Kowalik W., Czy Bóg tańczy? Metafizyka tańca albo teologia dobrej zabawy
[t. 9, 2011, s. 159-172]
• Lejman J., Ekologizm a globalizacja
[t. 5, 2007, s. 226-248]
• Lejman J., Lokalizacja a globalizacja: gestyczne podstawy tożsamości kulturowej
[t. 2, 2002, s. 159-167]
• Sławecki P., Koncepcje integracyjne Europy w myśli politycznej polskiego ruchu ludowego w latach 1918-1946
[t. 4, 2006, s. 120-137]
• Wróbel M., Jan Paweł II o teologii ciała
[t. 4, 2006, s. 214-224]