22.06.2015
Informujemy uprzejmie jak zawsze, że ukazał się kolejny, 13 tom Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego.

19.12.2013
Uprzejmie informujemy, że w wykazie czasopism punktowanych
MNiSW za 2013 r. "Radzyński Rocznik Humanistyczny" otrzymał 3 pkt.7.08.2013
Uprzejmie informujemy, że zawartość tomu 11/2013 została już zamknięta.
Tym samym rozpoczynamy nabór materiałów do tomu 12/2014.Redakcja ogłasza nabór materiałów (artykułów, edycji źródeł, recenzji)
do 11 tomu
"Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego".
Termin nadsyłania prac:
31 maja 2013 r.
Tom 11 ukaże się jesienią 2013 r.
20.09.2012

RRH czasopismem punktowanym
Miło nam poinformować, że w części B wykazu zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nie posiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF), pod pozycją 1218 został wpisany „Radzyński Rocznik Humanistyczny”. Publikacja na jego łamach przynosi autorowi 2 pkt.
Najnowszy tom Rocznika będzie miał premierę 30 września 2012 r. podczas obchodów jubileuszu związanego z wydaniem 10 tomu.Zapraszamy dotychczasowych Autorów oraz pozostałych badaczy do przesyłania tekstów do 10 tomu Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego. Z uwagi na jubileusz wydania 10 tomu Rocznika, pragniemy skoncentrować się na przeszłości miasta Radzynia Podlaskiego i ziemi radzyńskiej, stąd – w miarę możliwości – prosimy o dobór tematyki pod tym kątem. Nabór materiałów do 30.06.2012 r.Z dniem 21.10.2011 r. Zarząd RaSIL – wydawca Rocznika – powołał w ramach Stowarzyszenia sekcję pod nazwą: RADZYŃSKI ROCZNIK HUMANISTYCZNY, z odnowioną redakcją i zreformowaną procedurą funkcjonowania. W najbliższym czasie podjęte zostaną również działania na rzecz wpisania Rocznika na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.