Dariusz Magier – redaktor naczelny
Artur Rogalski – redaktor tematyczny
Damian Sitkiewicz – sekretarz redakcji
Adam Świć - redaktor językowy
Paweł Borek - recenzent wewnętrzny
Przemysław Krupski – grafika