Redakcja "Terra Incognita"
Radzyńskie Towarzystwo Naukowe (Libra)
ul. Jana Pawła II 2
21-300 Radzyń Podlaski
e-mail:
terra.inc@rasil.home.pl