SPIS TREŚCI

Mirosława Bednarzak-Libera
Szkoła w II RP - galicyjskie początki

Wiesław Charczuk
Zapiski oficera podziemia niepodległościowego

Rafał Dobrowolski
Komuniści „przeciwko” komunistom

Wiesław Charczuk
O Bitwie nad Bzurą na nowo

Radosław Brzózka
Pseudoreligia komunizmu w polskiej szkole

Dariusz Magier
Ateistyczna szkoła wyznaniowa

Paweł Tarkowski
Lata 1980-1981 w województwie bialskopodlaskim

Mirosława Bednarzak-Libera
Głos „małych ojczyzn”

Paweł Borek
Badania przedwojennego ruchu komunistycznego w Lubelskiem i na południowym Podlasiu. Podsumowanie etapu

Rafał Dobrowolski
Nihil novi

Andrzej Jaremek
Tezy o wojnie polsko-bolszewickiej

Grzegorz Joniec
Sowieckie jus primae noctis na Kresach Wschodnich

Wiesław Charczuk
„Wyzwoliciele”

Wiesław Charczuk
Urząd Bezpieczeństwa w Białej Podlaskiej
(nadal) niezgłębiony

Wiesław Charczuk
Propaganda przedwyborcza PPR

Grzegorz Joniec
Lubelska wojna o Millenium

Ewa Zając-Goleń
U źródeł „Solidarności”

Łukasz R. Węda
Obrzędy religijne polskich Tatarów