MOPS URZĘDUJE:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 - 15.30
KIEROWNIK MOPS
przyjmuje interesantów
w godzinach urzędowania
Europejski Fundusz
Społeczny

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

Urząd Marszałkowski
Serwis miasta
Radzyń Podlaski

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Lubelski Urząd Wojewódzki
Forum Pomocy Społecznej
Rzecznik Praw
Obywatelskich

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Portal NGO

Zapraszamy na strony
Biuletynu Informacji Publicznej