PODSTAWOWE DANE:
Nazwa: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Rynek 9
NIP: 538-175-05-96
Regon: 030942061
Nr konta w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim:
16 8046 0002 2001 0000 5182 0001


Informujemy, że uproszczone zostały zasady przeznaczania 1% podatku od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego.
W rozliczeniu za 2007 rok wystarczy w formularzu zeznania podatkowego PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 w odpowiedniej rubryce wpisać nazwę Stowarzyszenia i numer KRS

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Ul. Rynek 9, 21-300 Radzyń Podlaski
KRS 0000199220Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych jest organizacją pozarządową powołaną w 2004 roku w celu propagowania i rozwijania życia kulturalnego, gospodarczego, prowadzenia działalności wydawniczej oraz wspierania pożytecznych inicjatyw lokalnych.
Główna aktywność RASIL skupia się na działalności wydawniczej, popularno-naukowej i kulturalnej. RASIL jest wydawcą dwóch periodyków naukowych: „Wschodniego Rocznika Humanistycznego” i „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”. Poza tym wydaje pozycje książkowe, zwłaszcza z zakresu nauk humanistycznych.
W strukturze RASIL, na zasadzie komisji funkcjonują: Radzyńskie Towarzystwo Naukowe „Libra”, Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka” oraz Konfraternia „Kozirynek”.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który znajdzie dwóch popierających akces członków, wypełni deklarację i przedłoży ją do akceptacji Zarządowi RASIL.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Radzyńskie
Towarzystwo
Naukowe LIBRA
Wschodni
Rocznik
Humanistyczny
Radzyński Rocznik
Humanistyczny
Radzyński Klub
Fotograficzny
KLATKA