Bibliografia prac, które ukazały się w regionie lubelskim w 2007 roku


KSIĄŻKI:

1. Roman Adamczyk, Izbica dni powszednie. Wojna i okupacja, Lublin 2007.

2. Czesław Bielecki, Wizja Polski, Lublin 2007.

3. Adam Bobryk, Izabela Kochan, Prawosławie w Siedlcach, Siedlce 2007.

4. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 red. Rafał Wnuk, Sławomir Poleszak, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Warszawa-Lublin 2007.

5. Brama Księżnej Ogińskiej, red. Eugeniusz Sakowicz, Rafał Dmowski, Adam Krzeski, Danuta Michalec, Andrzej Rutkowski, Siedlce 2007.

6. Jarosław Cabaj, „Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny”. Zjazdy ponadzaborwe polskich środowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869-1914), Siedlce 2007.

7. Andrzej Celiński, Rafał Dmowski, Zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej w mieście Siedlce. 130 lat Siedleckiej Straży Pożarnej, Siedlce 2007.

8. Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku do III Rzeczypospolitej, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2006.

9. Tadeusz Fedorowicz, Drogi opatrzności, Lublin 2007.

10. Agnieszka Gątarczyk: Seweryn Książę Czetwertyński. Biografia, Radzyń Podlaski 2007.

11. Jerzy Jóźwiakowicz, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, Wydanie II popr., Lublin 2007.

12. Agnieszka Kidzińska, Stronnictwo Polityki Realnej 1905-1923, Lublin 2007.

13. J. Kiełboń, Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie koncentracyjnym na Majdanku 1943, Lublin 2006.

14. Agnieszka Kolasa, Ukraińcy w powiecie Biała Podlaska w latach 1918-1948, Toruń 2007.

15. Bogusław Kopka, Operacja „Poeta”. Słuzba Bezpieczenstwa na tropach Czesława Miłosza, Lublin 2007.

16. Sławomir Kordaczuk, Podlaskim szlakiem oddziału partyzanckiego „Zenona”, Siedlce 2007.

17. Grażyna Korneć, Pałac Ogińskich w Siedlcach, Siedlce 2007.

18. Grażyna Korneć, Tajna oświata na Południowym Podlasiu i wschodnim Mazowszu 1939-1944, Siedlce 2006.

19. Tomasz Kranz, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Lublin 2007.

20. Tomasz Kranz, Zur Erfassung der Häftlingssterblichkeit im Konzentrationslager Lublin, Lublin 2007.

21. Robert Litwiński, Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne, Lublin 2007.

22. Czesław Maj, Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989–2001, Lublin 2007.

23. Alicja Matczuk, Bibliografia publikacji pracowników Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz wykaz prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich wykonanych w latach 1977–2003, Lublin 2007.

24. Włodzimierz Michałowski, Związek Ziemian w Warszawie (1916–1926). Organizacja i wpływy, Lublin 2007.

25. Pio Moa, Mity wojny domowej - Hiszpania 1936-1939, Lublin 2007.

26. Ewa Nowak, Polska młodzież w Austrii w XIX i XX wieku. Migracje, edukacja, stowarzyszenia, Lublin 2007.

27. Stanisław Orzełowski, Historia rodu Jasińskich 1750-2005, Siedlce 2007.

28. Zbigniew Osiński, Janusz Jedrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji (1885–1951), Lublin 2007.

29. Kazimierz Ostaszewski, O moralne podstawy ustroju. Wybór pism Ignacego Czumy (1891-1963), Lublin 2007.

30. Jan Piskurewicz, Między nauka a polityka. Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i w Lidze Narodów, Lublin 2007.

31. Ryszard Polak, Religia rzymskokatolicka w szkołach II Rzeczypospolitej, Lublin 2007.

32. Tadeusz Radzik, Zagłada lubelskiego getta, Lublin 2007.

33. Siedlce 1448-2007, red. nauk. Edward Kospath-Pawłowski, Siedlce 2007.

34. Szlachta i ziemiaństwo na Mazowszu i Podlasiu w XIX i XX wieku, red. G. Welik, Siedlce 2006.

35. D. Tomczyszyn, W. Romanowicz, Studenci pogranicza polsko-białoruskiego wobec problemów współczesności, Biała Podlaska 2007

36. Krystyna Trembicka, Między utopią a rzeczywistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii (1918-39), Lublin 2007.

37. Krzysztof Trojan, W cieniu Krzyża – dzieje parafii pw. Pawła Apostoła w Skórcu, Licheń Stary 2007.

38. Uroczysko Baran. W kręgu Zbrodni, red. J. Kołkowicz, Kąkolewnica Wschodnia 2007.

39. Więzienie w Krasnymstawie i w Zamościu w latach 1906-2006. Krasnystaw 2006.

40. Jacek Witold Wołoszyn, Chronić i kontrolować. UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych młodzieży na Lubelszczyźnie (1944-1956), Warszawa 2007.

41. Tadeusz Wyrwa, Pokoleniowe rozstaje dróg, Norbertinum, Lublin 2007.

42. Andre Zbigniewski, Ostatnia ofensywa, Lublin 2007.ARTYKUŁY:

1. Arkadiusz Adamczyk, Polityka zagraniczna oraz kwestia usytuowania Polski w Europie w myśli politycznej "londyńskich" piłsudczyków w okresie drugiej wojny światowej, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

2. Tomasz Banach, Idee rzymskie okresu republiki w myśli politycznej Romana Dmowskiego, „Studia Iuridica Lublinesis”, t. IX.

3. Piotr Bartosiewicz, Polskie koncepcje geopolityczne w XX wieku, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

4. Mariusz Bechta, Powiatowy Urząd Bezpie3czeństwa Publicznego w Sokołowie Podlaskim w latach 1944-1954 (ludzie – struktury), [w] Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956. Powiat Sokołów Podlaski. Materiały z sesji naukowej „Represje i opór przeciw rządom komunistycznym w powiecie Sokołów Podlaski po 1944 r. zorganizowanej 10 kwietnia 2006 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Instytut Pamięci Narodowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2007.

5. Mariusz D. Bednarski, Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w Lubelskiem (1948-1955), „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 5.

6. Waldemar W. Bednarski, Z dziejów okupacji Ziemi Tomaszowskiej przez Armię Czerwoną oraz terroru UB-NKWD, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 5.

7. Bartłomiej Bernacki, Prasa sowiecka na Zachodniej Ukrainie w latach 1939-1941, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. IV.

8. Marek Białokur, Myśl polityczna Joachima Bartoszewicza na tle koncepcji narodowych demokratów w kwestii międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa II RP, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

9. Marek Białokur, Publicystyka narodowodemokratyczna wobec przewrotu majowego, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

10. Olga Biegańska, Spuścizny profesorów tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich jako źródło do badań tajnego nauczania w Generalnej Guberni, Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. J. Łosowski, Lublin 2007.

11. Zbigniew Boczkowski, Wielka Prowokacja - Powstanie V Komendy WiN-u, „Biuletyn Informacyjny” Nr 1-2 (50) Rok XV, Światowy Związek Żołnierzy AK, Zrzeszenie WiN.

12. Norbert Boratyn, Sprawa dyrektora firmy Agahell i Olza S.A. w Mikaszewiczach na Polesiu inż. S. Gomberga, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, nr 3/2007.

13. Paweł Borek, Niezwykła biografia ewangelickiego pastora: Ewald Lodwich („Adam Kaszubski”), „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, nr 4/2007.

14. Paweł Borek, Zajęcie Brześcia w lutym 1919 r. przez Dywizję Podlaską, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, nr 2/2007.

15. Jan Bruski, Polska wobec Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932-33, [w] Polska, Ukraina, Osadczuk, red. B. Berdychowska i O. Hnatiuk, Lublin 2007.

16. Krzysztof Buchowski, Polskie aspekty grudniowego przewrotu na Litwie w 1926 roku, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

17. Dawid Bunikowski, Uniwersytet i nauka w myśli Leona Petrażyckiego, „Studenckie Zeszyty Naukowe”, z. 15 (Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS).

18. Krzysztof Burdon, O możliwości wykorzystania syntez historycznych Feliksa Konecznego i Tymona Terleckiego w marketingu (brandingu) narodowym, „Templum Novum”, nr 5-6, R. IV.

19. Urszula Bydlińska, Nowe święta, nowi bohaterowie. Z dziejów walki o „rząd dusz” w szkole polskiej 1945-1989, „Koło Historii”, nr 9, 2005.

20. Wiesław Charczuk, Obraz i struktura Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach (sierpień 1944 – czerwiec 1945), „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 5 (2007).

21. Imelda Chłodna, Rewolucja kulturalna 1968 i jej wpływ na amerykańską edukację, „Cywilizacja”, nr 19/2006.

22. Andrzej Chodubski, Legenda „Kultury” w życiu polonijnym, [w] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007.

23. Henryk Cimek, Komunistyczne koncepcje rozwiązania kwestii polskiej w latach 1918-1938, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

24. Anna Citkowska-Kimla, Polityka z historii i geografii wywiedziona: Rozważania na kanwie pism Adolfa Bocheńskiego, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

25. Artur Czuchryta, Cukrownia „Opole Lubelskie” Spółka Akcyjna w Opolu Lubelskim w latach 1918-1939, [w] Opolskie spotkania z przeszłością. Dzieje i kultura Opola Lubelskiego i okolic, red. M. Ausz i H. Mącik, wyd. 2, Lublin 2007.

26. Piotr A. Czyż, Archiwum Klasztoru oo. Paulinów we Włodawie, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 5.

27. Rafał Dmowski, Działalność Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w diecezji siedlceckiej w latach 1919-1934, „Szkice Podlaskie”, z. 14.

28. Rafał Dmowski, Ksiądz Karol Rafał Leszczyński – duszpasterz, społecznik, organizator Ochotniczej Straży Pożarnej w Liwie, [w] Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość, red. R. Dmowski, A. Kołodziejczyk i Z. Todorski, Warszawa-Siedlce 2007.

29. Marian Marek Drozdowski, Warszawskie aspekty przewrotu majowego, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

30. Mirosław Dymarski, Władysław Sikorski model "trójlojalizmu" - Austria, Francja, Wielka Brytania, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

31. Jacek Dziobek-Romański, Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, [w] Historia magistra vitae, Lublin 2007.

32. Joanna Dziuba, Dowcip polityczny i film fabularny źródłem do badań życia codziennego w PRL, [w] Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. J. Łosowski, Lublin 2007.

33. Dariusz Fabisz, Generał Lucjan Żeligowski jako uczestnik i krytyk przewrotu majowego, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

34. Jurij Fedoruk, Ukraińcy Chełmszczyzny i Podlasia w poszukiwaniu samoidentyfikacji (1905-1921), „Koło Historii”, nr 9.

35. Agata Fijuth, Melchior Wańkowicz i Jerzy Giedoyc - trudna współpraca w latach 1945-63, [w] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007.

36. Sebastian Gerhardt, Ostmitteleuropa – Zentraleuropa – Mitteleuropa: Annäherungen an Begriffe und ein Versuch zur Klärung ihrer Inhalte, „Rocnik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej“, t. 5.

37. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, ZSRR i Francja w polityce zagranicznej rządu polskiego w latach 1941-44: koncepcje i realia (zarys tematyki), [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

38. Zbigniew Gnat-Wieteska, Czyn niepodległościowy OSP powiatu garwolińskiego w okresie I i II wojen światowych, [w] Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość, red. R. Dmowski, A. Kołodziejczyk i Z. Todorski, Warszawa-Siedlce 2007.

39. Piotr Gołdyn, Polska wobec międzynarodowych raportów procederu handlu kobietami i dziećmi w latach 1918-39, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

40. Bogumił Grott, Jan Stachniuk i jego doktryna a czasy obecne. Próba podsumowania w stulecie urodzin, „Templum Novum”, nr 4, R. IV.

41. Jacek Gzella, Konserwtyści wileńscy wobec roli i znaczenia Niemiec dla polskiej polityki zagranicznej (1922-39), [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

42. Igor Hałagida, Odnowienie nabożeństwa greckokatolickiego w Polsce (1956-57). Rekonstrukcja zdarzeń i próba nowego spojrzenia, [w] Polska, Ukraina, Osadczuk, red. B. Berdychowska i O. Hnatiuk, Lublin 2007.

43. Ola Hnatiuk, Odkształcenia odbioru. Praktyka wydawnicza PRL a obraz kultury ukraińskiej, [w] Polska, Ukraina, Osadczuk, red. B. Berdychowska i O. Hnatiuk, Lublin 2007.

44. Iwona Hofman, Stosunki polsko-niemieckie w programie politycznym "Kultury", [w] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcj, red. I. Hofman, Lublin 2007.

45. Jarosław Hołub, Środowisko międzynarodowe Polski w myśli politycznej Stanisława Mikołajczyka w latach 1943-1947, [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

46. Adam Ilciów, Stosunki polsko-niemieckie w myśli politycznej Aleksandra Bregmana na emigracji, [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

47. Jan Izdebski, Z historii administracji celnej, [w] Historia magistra vitae, Lublin 2007.

48. Jan Jachymek, Ludowcy w międzynarodowym położeniu Polski (1918-39), [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

49. Jan Jachymek, Niezwykły stopień komplikacji problematyki zagranicznej w polskiej myśli politycznej XX wieku, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

50. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Warszawa w oczach Madrytu. Wypadki 1926 roku w świetle korespondencji dyplomatycznej i doniesień prasy hiszpańskiej, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

51. Łukasz Jasina, Wspaniały polsko-żydowski chaos. Na marginesie wspólnych motywów autobiografii Agaty Tuszyńskiej i Mariana Marzyńskiego, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 5.

52. Włodzimierz Jastrzębski, Antyniemieckość jako doktryna państwowa w Polsce Ludowej, [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

53. Monika Jaszuk, Historia partyjna. Wizja dziejów najnowszych w podręcznikach historii dla szkół średnich w latach 1945-1989, „Koło Historii”, nr 9.

54. Grzegorz Joniec, Antypolskie kampanie prasowe w sowieckiej prasie polskojęzycznej w latach 1939-1941, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. IV.

55. Grzegorz Joniec, Syjoniści w międzywojennym Tomaszowie Lubelskim, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 5.

56. Grzegorz Joniec, Życiorys funkcjonariusza UB Waleriana Ciechaniewicza, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 5.

57. Edward Juśko, Biblioteki w szkołach powszechnych powiatu tarnowskiego w okresie międzywojennym, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 86.

58. Arkadiusz Karbowiak, Grecja w ogniu wojny domowej, „Templum Novum”, nr 5-6, R. IV.

59. Krzysztof Kawalec, Przewrót majowy a narastanie tendencji antyparlamentarnych w obrębie polskich elit politycznych, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

60. Zbigniew Kiełb, Powstanie i rozwój Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS w świetle akt lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. J. Łosowski, Lublin 2007.

61. Eleonora Kirwiel, Analiza sytuacji w województwie wileńskim jako czynnik kształtowania polityki bezpieczeństwa RP w latach 1925-28 (na podstawie raportów sytuacyjnych starostów), [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

62. Janusz Kłapeć, Szpitale warszawskie i służba zdrowia podczas zamachu majowego, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

63. Jerzy Kłoczowski, Europa Środkowo-Wschodnia i jej miejsce w Europie, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 5.

64. Aleksander Kolańczuk, Ukraiński zryw niepodległościowy w latach 1917-1920. Droga URL do sojuszu z Polską oraz losy Ukraińskiej Emigracji Wojskowej, [w] Polska, Ukraina, Osadczuk, red. B. Berdychowska i O. Hnatiuk, Lublin 2007.

65. Agnieszka Kolasa, Ukraińcy podlascy w przededniu i początkach drugiej wojny światowej, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 5.

66. Arkadiusz Kołodziejczyk, Kartka z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu węgrowskiego, [w] Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość, red. R. Dmowski, A. Kołodziejczyk i Z. Todorski, Warszawa-Siedlce 2007.

67. Arkadiusz Kołodziejczyk, Ochotnicza Straż Pożarna w Liwie w latach 1928-1932, [w] Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość, red. R. Dmowski, A. Kołodziejczyk i Z. Todorski, Warszawa-Siedlce 2007.

68. Arkadiusz Kołodziejczyk, Pierwszy okres działalności Ochotniczych Straży Ogniowych na terenie Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza (do 1918 roku), [w] Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość, red. R. Dmowski, A. Kołodziejczyk i Z. Todorski, Warszawa-Siedlce 2007.

69. Jan Konefał, Lubelskie lipce. 3. Brygada KBW w walce z Kościołem i „cudakami”, [w] Historia magistra vitae, Lublin 2007.

70. Andrzej Konstankiewicz, Umundurowanie i uzbrojenie Straży Więziennej II RP (1924-1939), [w] Z dziejów więzienia w Lublinie, red. T. Radzik, Lublin 2007.

71. Janusz Korek, Norbert Żaba i "niewidzialna redakcja" o całkiem konkretnych zadaniach, [w] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007.

72. Marek Kornat, Druga Rzeczpospolita w oczach Jerzego Giedroycia (kilka uwag), [w] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007.

73. Marek Kornat, Dyplomacja francuska wobec kryzysu politycznego w Polsce w roku 1926, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

74. Grażyna Korneć, Początki okupacji Kresów Wschodnich przez Związek Sowiecki (1939-1941), „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. IV.

75. Bogusław Korzeniewski, Polityka ekonomiczna niemieckich władz okupacyjnych w czasie pierwszej wojny światowej i strategie przetrwania mieszkańców południowego Podlasia, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” t. 5.

76. Marceli Kosman, ,,Granica pokoju''. Przyczynek do dziejów polityki zagranicznej u schyłku PRL, „Annales UMCS”, Sectio K, Politologia, 2007.

77. Beata Kozaczyńska, Działalność delegatur gminnych Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Mokobodach i Niwiskach na rzecz wysiedlonych do Siedlec mieszkańców Zamojszczyzny (1943-1944), „Szkice Podlaskie”, z. 14.

78. Sylwester Kozdrój, Marcin Skoczek, Tomasz Skonieczny, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1931-1960, [w] Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. J. Łosowski, Lublin 2007.

79. Hubert Kozieł, Wojna domowa w Libanie (1975-1990) jako umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny, „Templum Novum”, R. IV.

80. Tomasz Koziełło, Narodowodemokratyczna krytyka piłsudczykowskiej polityki zagranicznej (1918-39), [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

81. Waldemar Kozyra, Udział urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych w tworzeniu i realizowaniu polityki zagranicznej Polski w latach 1918-1939, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

82. Waldemar Kozyra, Ustrój państwa liberalnego i kompetencje ministrów Rzeczypospolitej Polskiej po przewrocie majowym 1926 roku, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

83. Kazimierz Krajewski, Podziemie niepodległościowe w powiecie Sokołów Podlaski 1944-1952, [w] Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956. Powiat Sokołów Podlaski. Materiały z sesji naukowej „Represje i opór przeciw rządom komunistycznym w powiecie Sokołów Podlaski po 1944 r. zorganizowanej 10 kwietnia 2006 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Instytut Pamięci Narodowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2007.

84. Hubert Królikowski, Zrzut na placówkę „Puchacz” – o zrzutach i placówkach odbiorczych w powiecie siedleckim podczas II wojny światowej, „Szkice Podlaskie”, z. 14.

85. Marcin Kruszyński, Przemysł Federacji Zakaukaskiej w latach 20-tych XX w. Przyczynek do badań nad ekonomicznym aspektem działalności polskich placówek dyplomatycznych w ZSRR, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. IV.

86. Leszek Kuberski, Oddźwięk przewrotu majowego w prasie łużyckiej, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

87. Barbara Kubis, Przewrót majowy w opinii świadków wydarzeń i w świadomości historycznej współczesnej młodzieży polskiej, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

88. Tomasz Kuczur, Polska polityka zagraniczna w myśli politycznej ugrupowań ludowych w latach 1989-1993, [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red, W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

89. Teresa Kulak, Rewolucja bez rewolucyjnych konsekwencji. O taktyce wyciszania społecznych skutków zamachu majowym, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

90. Sebastian Kwiecień, Struktura organizacyjna Departamentu oraz Wydziału Przemysłowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w latach 1920-1939, [w] Historia magistra vitae, Lublin 2007.

91. Olga Laskowska, Geneza powstania 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. 14.

92. Zofia Leszczyńska, Więzienie na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954, [w] Z dziejów więzienia w Lublinie, red. T. Radzik, Lublin 2007.

93. Robert Litwiński, Skutki przewrotu majowego w polskiej policji – wybrane aspekty, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

94. Robert Litwiński, Więzienie karno-śledcze na Zamku Lubelskim w II Rzeczypospolitej, [w] Z dziejów więzienia w Lublinie, red. T. Radzik, Lublin 2007.

95. Krzysztof Łabędź, Główne kierunki polityki zagranicznej proponowane przez opozycję polityczną w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku, [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

96. Tomasz Łabuszewski, Działania represyjne UB wobec podziemia i społeczeństwa na terenie powiatu Sokołów Podlaski w latach 1945-1956, [w:] Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956. Powiat Sokołów Podlaski. Materiały z sesji naukowej „Represje i opór przeciw rządom komunistycznym w powiecie Sokołów Podlaski po 1944 r. zorganizowanej 10 kwietnia 2006 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Instytut Pamięci Narodowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2007.

97. Anna Łazar, Bibliografia Bohdana Osadczuka za lata 1952-2005, [w] Polska, Ukraina, Osadczuk, red. B. Berdychowska i O. Hnatiuk, Lublin 2007.

98. Sławomir Łukasiewicz, Aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu Romana Michałowskiego (okres 1940-1974), [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

99. Sławomir Łukasiewicz, Zanim powstały "Zeszyty Historyczne" Historia na łamach "Kultury" 1947-57, [w] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007.

100. Katarzyna Maćkowska, Wczesny ustrój konstytucyjny Vermontu, [w] Historia magistra vitae, Lublin 2007.

101. Dariusz Magier, Korespondencja Enii Edelman, Materiały do badań nad działalnością komunistyczną w zakładach karnych II Rzeczypospolitej na przykładzie Siedlec i Białej Podlaskiej, „Szkice Podlaskie”, z. 14.

102. Dariusz Magier, W poszukiwaniu źródeł komunistycznej biurokracji, „Cywilizacja”, nr 23/2007.

103. Ewa Maj, Międzynarodowe położenie Polski w koncepcjach politycznych Przymierza Ludowo-Narodowego, [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

104. Ewa Maj, Regionalny dziennik polityczny: przykład ,,Głosu Lubelskiego'' w latach 1928-1935, [w] „Annales UMCS”, Sectio K, Politologia, 2007.

105. Ryszard Maleszyk, Funcjonowanie lubelskiego więzienia w nowej rzeczywistości politycznej i w nowych obiektach po 1954 roku, [w] Z dziejów więzienia w Lublinie, red. T. Radzik, Lublin 2007.

106. Monika Małecka, Działalność Caritas w archidiecezji poznańskiej w latach 1945-1950 w świetle materiałów źródłowych, [w] Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. J. Łosowski, Lublin 2007.

107. Ewa Marcinkowska, Społeczne funkcje muzealnictwa pożarniczego, [w] Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość, red. R. Dmowski, A. Kołodziejczyk i Z. Todorski, Warszawa-Siedlce 2007.

108. Mieczysław Markowski, Organizacje pracowdawców wobec przewrotu majowego, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

109. Mariusz Mazur, Stalinowska interpretacja zamachu majowego 1926 roku, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

110. Henryk Mazurek, Moje wspomnienia o ostatnim partyzancie Rzeczypospolitej Józefie Franczaku ps. Lalek, „Biuletyn Informacyjny” Nr 1-2(50) Rok XV, Światowy Związek Żołnierzy AK, Zrzeszenie WiN.

111. Hubert Mącik, Kościół szpitalny i kaplica cmentarna p.w. Św. Ducha w Opolu Lubelskim, [w] Opolskie spotkania z przeszłością. Dzieje i kultura Opola Lubelskiego i okolic, red. M. Ausz i H. Mącik, Wyd. 3, Lublin 2007.

112. Dorota Mączka, Oświata w powiecie siedleckim 1918-1939, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. 14.

113. Włodzimierz Mędrzycki, Polski Kijów 1900-21, [w] Polska, Ukraina, Osadczuk, red. B. Berdychowska i O. Hnatiuk, Lublin 2007.

114. Włodzimierz Mich, Wydawnictwa prasowe Związku Ziemian w Warszawie (1917-1923), [w] „Annales UMCS”, Sectio K, Politologia, 2007.

115. Stanisław Michałowski, Integracja Europy w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

116. Antoni Mieczkowski, Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski w myśli politycznej Porozumienia Centrum (1990-1997), [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

117. Janusz Mierzwa, Stosunki gospodarcze Polski w krajach Europy Zachodniej w okresie międzywojennym w koncepcjach piłsudczyków, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

118. Janusz Mierzwa, Ugrupowania konserwatywne i mieszczańskie wobec przewrotu majowego - postawy i ewolucja, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

119. Antoni Mironowicz, Sanktuarium prawosławne na Św. Górze Grabarce, [w] Historia magistra vitae, 2007.

120. Barbara Mirowska, Mit groźnego sąsiada. Społeczeństwo pruskiej prowincji Pomorze wobec sprawy polskiej i II RP w okresie schyłku cesarstwa i w Republice Weimarskiej (1916-1932), [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

121. Dariusz Miszewski, Poglądy generała Kazimierza Sosnowskiego na temat polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-44, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

122. Grzegorz Motyka, Sprawa Jarosława Halana, [w] Polska, Ukraina, Osadczuk, red. B. Berdychowska i O. Hnatiuk, Lublin 2007.

123. Mateusz Nieć, Stosunek narodowej demokracji do kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w latach 1918-39. Rozważania o Lidze Narodowej, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

124. Bernadetta Nitschke, Polskie koncepcje rozwiązania problemu mniejszości niemieckiej w powojennej Europie, [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

125. Joanna Nowakowska, Historia szkolnictwa specjalnego w Białej Podlaskiej, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. 14.

126. Jacek Odziemczyk, Pierwszy okres działalności OSP w Sokołowie Podlaskim w latach 1881-1884, [w] Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość, red. R. Dmowski, A. Kołodziejczyk i Z. Todorski, Warszawa-Siedlce 2007.

127. Jacek Odziemczyk, Straty osobowe powiatu sokołowskiego w latach 1944-1952 (próba bilansu), [w:] Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956. Powiat Sokołów Podlaski. Materiały z sesji naukowej „Represje i opór przeciw rządom komunistycznym w powiecie Sokołów Podlaski po 1944 r. zorganizowanej 10 kwietnia 2006 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Instytut Pamięci Narodowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2007.

128. Karol Olejnik, Konsekwencje przewrotu majowego w siłach zbrojnych II Rzeczpospolitej, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

129. Adam Orlik, Struktura organów propagandy rządu londyńskiego i prasa rządowa w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1945, „Koło Historii”, nr 9.

130. Halina Parafinowicz, Amerykańskie echa zamachu majowego, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

131. Halina Parafinowicz, Pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością: Stany Zjednoczone Ameryki w polityce II RP po pierwszej wojnie światowej, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

132. Waldemar Paruch, Piłsudczykowska polityka zagraniczna w koncepcjach ruchu zetowego w II RP, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

133. Waldemar Paruch, Zamach majowy w 1926 roku - przesłanki i konteksty ustanowienia autorytarnego systemu politycznego w II Rzeczpospolitej, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

134. Mariusz Patelski, Jeńcy majowej wojny. Pobyt generałów: Tadeusza Jordana Rozwadowskiego, Juliusza Malczewskiego, Włodzimierza Zagórskiego i Bolesława Jaźwińskiego w Wojennym Więzieniu Śledczym na Antokolu w Wilnie, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

135. Jacek Pawłowicz, Działalność NKWD na Podlasiu w latach 1944-1945 (zarys problematyki), [w:] Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956. Powiat Sokołów Podlaski. Materiały z sesji naukowej „Represje i opór przeciw rządom komunistycznym w powiecie Sokołów Podlaski po 1944 r. zorganizowanej 10 kwietnia 2006 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Instytut Pamięci Narodowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2007.

136. Andrzej Pepłoński, Przewrót majowy w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Generalnego WP, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

137. Krystian Pielacha, Ryki w okresie pierwszej wojny światowej – szkic do zagadnienia, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 5.

138. Jacek Piotrowski, Po drugiej stronie barykady - Stanisław Stroński o zamachu majowym, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

139. Daniel Piotrowski, Rola Leona Wasilewskiego w kształtowaniu i realizowaniu polskiej polityki zagranicznej w okresie budowy II RP, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

140. Ewelina Podgajna, Działalność Stefana Korbońskiego na emigracji, „Annales UMCS”, Sectio K, Politologia, 2007.

141. Robert Potocki, Koncepcje geostrategiczne Jerzego Niezbrzyckiego, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

142. Grzegorz Radomski, Mit "mocarstwa anonimowego" w publicystyce obozu narodowego w XX wieku, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

143. Tadeusz Radzik, Polonia amerykańska wobec przewrotu majowego, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

144. Tadeusz Radzik, Więzienie na Zamku lubelskim w latach 1939-1944, [w] Z dziejów więzienia w Lublinie, red. T. Radzik, Lublin 2007.

145. Barbara Rogowska, Polityka zagraniczna w społecznej nauce Kościoła rzymskokatolickiego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

146. Rafał Roguski, Działania jazdy ochotniczej majora Jaworskiego na Podlasiu w sierpniu 1920 roku, „Szkice Podlaskie”, z. 14.

147. Witalij Rosowski, Konfiskata kosztowności kościelnych w 1922 r. a Kościół Rzymskokatolicki na Podolu Sowieckim, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, T. 87.

148. Marek Rostkowski, Idea państwa organicznego w myśli Juliusa Evoli, „Templum Novum”, nr 4, R. IV.

149. Mieczysław Ryba, Komunizm w szkole, „Cywilizacja”, nr 19/2006.

150. Sławomir Sadowski, Sojusz z ZSRR w myśli politycznej polskich komunistów w okresie II wojny światowej - antygermanizm, panslawizm, internacjonalizm proletariacki, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

151. Bogdan Seksiński, Kara obozu pracy w orzecznictwie Lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciem i Szkodnictwem Gospodarczym (1950-51), „Studia Iuridica Lublinesis”, T. IX.

152. Monika Sędłak, Zygmunt Hertz. Trzy dekady w "Kulturze", [w] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007.

153. Jan Sielezin, Ziemie Zachodnie w myśli politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945-1946), [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

154. Marek Sioma, Przewrót majowy w komentarzach i ocenach Brytyjczyków w świetle raportów Poselstwa brytyjskiego w Warszawie, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

155. Wojciech Skóra, Konsekwencje przewrotu majowego w polskiej służbie konsularnej, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

156. Bogdan Stanaszek, Wkład duchowieństwa w kulturę na przykładzie diecezji sandomierskiej w okresie XX-lecia międzywojennego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 86.

157. Tadeusz Stegner, Ukraina widziana z Warszawy na początku XX wieku, [w] Polska, Ukraina, Osadczuk, red. B. Berdychowska i O. Hnatiuk, Lublin 2007.

158. Stanisław Stępień, Ukraińskie życie naukowe w II RP, [w] Polska, Ukraina, Osadczuk, red. B. Berdychowska i O. Hnatiuk, Lublin 2007.

159. Stefan Stępień, Polska - Europa - świat w myśli politycznej PPS-WRN, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

160. Gaweł Strządała, Niemcy w myśli politycznej Władysława Studnickiego, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

161. Michał Strzelecki, Europejskie systemy totalitarne w interpretacji polskiej myśli politycznej (1918-1939), [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

162. Włodzimierz Suleja, Przewrót majowy w historiografii, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

163. Mirosław Surdej, Ewidencja członków Narodowych Sił Zbrojnych w lubelskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, [w] Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. J. Łosowski, Lublin 2007.

164. Tadeusz Swat, Kult świętego Floriana na Południowym Podlasiu i Wschodnim Mazowszu, [w] Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość, red. R. Dmowski, A. Kołodziejczyk i Z. Todorski, Warszawa-Siedlce 2007.

165. Tadeusz Swat, Zbrodnie sądowe na terenie powiatu Sokołów Podlaski (wybrane problemy), [w] Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956. Powiat Sokołów Podlaski. Materiały z sesji naukowej „Represje i opór przeciw rządom komunistycznym w powiecie Sokołów Podlaski po 1944 r. zorganizowanej 10 kwietnia 2006 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Instytut Pamięci Narodowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Warszawa 2007.

166. Ewelina Szadkowska, "Zła przeszłość nie jest murem nie do przebycia" Polska i Niemcy w publicystyce Tadeusza Nowakowskiego, [w] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007.

167. Leszek Szaruga, "Kultura" wobec "sprawy ukraińskiej", [w] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007.

168. Janusz Szczepański, Niemcy wobec zamachu majowego 1926 roku w Polsce, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

169. Mirosław Szumiło, Odpowiedzialność karna sądowa posłów i senatorów ukraińskich reprezentacji parlamentarnej w latach 1928-1933, „Res Historica”, t. 24.

170. Mirosław Szumiło, Wiece sprawozdawcze posłów i senatorów Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej w latach 1928-1939, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. IV.

171. Ryszard Szwed, Samorząd terytorialny w Polsce po przewrocie majowym, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

172. Nina Taylor-Terlecka, Tymon Terlecki, polski Londyn i środowisko paryskiej "Kultury", [w] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007.

173. Dariusz Tarasiuk, Lata nadziei. Białoruski ruch narodowy w latach 1914–1921, „Res Historica”, t. 22.

174. Paweł Tarkowski, Aktywność gospodarcza mieszkańców Białej Podlaskiej w latach 1918-1939, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. 14.

175. Konrad Tatarowski, Jerzy Giedroyć i Jan Nowak-Jeziorański - współdziałanie i walka (współpracownicy "Kultury" w rozgłośni Polskiej RWE, [w] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007.

176. Andrzej Tłomacki, Kościół rzymsko-katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (Kościół neounicki) na południowo-wschodnim Podlasiu w latach 1924-1947, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 5.

177. Piotr Todorski, Eliminacja zagrożeń przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kotuniu, [w] Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość, red. R. Dmowski, A. Kołodziejczyk i Z. Todorski, Warszawa-Siedlce 2007.

178. Zbigniew Todorski, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Siedleckiego, [w] Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość, red. R. Dmowski, A. Kołodziejczyk i Z. Todorski, Warszawa-Siedlce 2007.

179. Patryk Tomaszewski, Miejsce Polski w Europie w programie Ruchu Narodowo-Radykalnego "Falanga", [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

180. Jerzy Tottenhorn, Fenomen Feniksa. Narodowi rewolucjoniści znad Sekwany (1946-2006), „Templum Novum”, nr 4, R. IV.

181. Krystyna Trembicka, Komunistyczny model bezpieczeństwa państwa (1918-1938), [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

182. Mikołaj Tyrchan, Instytut Literacki a Kongres Wolności Kultury (współpraca i konflikty), [w] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007.

183. Mikołaj Tyrchan, "Zeszyty Historyczne" Jerzego Giedroycia fenomenem polskiego czasopiśmiennictwa historycznego, [w] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007.

184. Krzysztof Urbanek, Nicolas Gomez Davila – myśliciel świadomie niekonserwatywny, „Cywilizacja”, nr 23/2007.

185. Maciej Walaszczyk, W oparciu o Rosję. Wizja polityki racji stanu w publicystyce pisma „Stańczyk”, „Templum Novum”m nr 5-6, R. IV.

186. Piotr S. Wandycz, Oskar Halecki i jego koncepcja Europy Środkowo-Wschodniej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 5 (2007).

187. Witold Wasilewski, Sowiecka dezinformacja jeńców, „Templum Novum”, nr 4, R. IV.

188. Jan Waskan, Zagadnienia polityki wschodniej w myśli politycznej ruchu narodowego w latach 1917-21, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

189. Grzegorz Welik, Źródła do dziejów ruchu strażackiego w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach, [w] Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość, red. R. Dmowski, A. Kołodziejczyk i Z. Todorski, Warszawa-Siedlce 2007.

190. Łukasz Węda, Archiwista Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Polski w Siedlcach przed sądem. Przypadek Pejsacha Barna, [w] Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. J. Łosowski, Lublin 2007.

191. Marcin Wichmanowski, Układ jałtański w myśli politycznej ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

192. Paweł Wieczorkiewicz, O polityce personalnej wobec najwyższych kadr dowódczych w Wojsku Polskim po zamachu majowym, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

193. Mieczysław Wieliczko, Krąg źródeł o losach polskich dzieci na wojennym zesłaniu w ZSRR. Z Sybiru na drugą półkulę, [w] Wojenne losy polskich dzieci z Pahiatua, Lublin 2007.

194. Mieczysław Wieliczko, Następstwa przewrotu majowego w polityce zagranicznej wobec Polonii, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

195. Mieczysław Wieliczko, Postać Konrada Adenauera w historiografii polskiej lat ostatnich, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. IV.

196. Adam Wielomski, Leon Degrelle a frankofoński narodowy radykalizm, „Templum Novum”, nr 4, R. IV.

197. Emilian Wiszka, Stanica Ukraińska w Kaliszu (1924-39), [w] Polska, Ukraina, Osadczuk, red. B. Berdychowska i O. Hnatiuk, Lublin 2007.

198. Maciej Wojtacki, Stosunki polsko-litewskie w świetle wileńskiego "Słowa" (1922-39), [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

199. Andrzej Wojtaszak, Generalicja Wojska Polskiego przed przewrotem majowym i jej udział w zamachu, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

200. Tomasz Woś, Kształtowanie się notariatu Drugiej Rzeczypospolitej (wybrane zagadnienia ustrojowe), „Annales UMCS”, Sectio G, Prawo, 2005-06 (Wyd. 2007).

201. Kamila Woźnica, Afisze okupacyjne z Siedlec jako źródło do badań nad historią miasta w latach 1939-1944, [w] Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. J. Łosowski, Lublin 2007.

202. Katarzyna Wójcik, Położenie prawne Niemców w Królestwie Polskim w 1915 roku, „Studia Prawnicze KUL”, Nr 2-3/2007.

203. Michał Wójciuk, Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS w Lublinie (1953-2001). Działalność studenckiej organizacji naukowej na tle przemian społecznych i ustrojowych w Polsce, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 5.

204. Janusz Wrona, Kryteria bezpieczeństwa PRL w myśli politycznej PPR/PZPR w latach 1944-1989, [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

205. Jacek Wysocki, Próby zmian nazw miejscowości na południowym Podlasiu w 1974 r., „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. IV.

206. Roman Wysocki, Na progu nowej Ukrainy - ukraińska idea narodowa w latach 1914-1921. Dążenia niepodległościowe i porażka ukraińskiej rewolucji, „Res Historica”, t. 22.

207. Roman Wysocki, Ukraińcy wobec przewrotu majowego, [w] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.

208. Andrzej Zaćmiński, Dyplomacja wojskowa jako element polityki zagranicznej władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1945-1954, [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

209. Zbigniew Zaporowski, Federalizm Józefa Piłsudskiego 1918-1922, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

210. Agata Ziętek, Stosunki Polski z Chińską Republiką Ludową, [w] Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007.

211. Halina Złotuch, Dwudziestolecie działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta Opole Lubelskie, [w] Opolskie spotkania z przeszłością. Dzieje i kultura Opola Lubelskiego i okolic, red. M. Ausz i H. Mącik, Wyd. 2, Lublin 2007.

212. Łukasz Zweiffel, Polska polityka zagraniczna wobec Litwy w latach 1914-1923, [w] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.

213. Waldemar Żurek, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL Jana Pawła II w mijającym półwieczu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 86.

214. Waldemar Żurek, Możliwości i formy duszpasterzowania salezjanów w powojennej rzeczywistości na terenach europejskich republik radzieckich, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 87.

215. Waldemar Żurek, Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu 1915-1960, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 86.

216. Józef Życiński, Kościół wobec kulturowych wyzwań postmoderny, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 86.