27 czerwca 2008
ZESTAW to tytuł 6, dorocznej wystawy RKF "Klatka".
Wernisaż odbył się na dziedzińcu pałacu Potockich.
Wystawę można będzie oglądac do końca wakacji w sali wystawowej Archiwum Państwowego w Radzyniu Podlaskim.
Wystawa została dofinansowana ze środków Miasta Radzynia i Powiatu Radzyńskiego.


Zobacz fotoreportaż16 czerwca 2008
Nowości w wydawnicze RaSIL
(dostępne w dziale
KSIĘGARNIA)

RADZYŃSKI ROCZNIK HUMANISTYCZNY, tom 6 (2008)

"RADZYŃ. 7.00"
Pakiet 8 widokówek Tomasza Młynarczyka11 czerwca 2008
8 czerwca 2008 roku na uroczysku Baran koło Kąkolewnicy odbyły się doroczne uroczystości patriotyczne, których współorganizatorem był RaSIL.


Zobacz fotoreportaż
RaSIL serdecznie zaprasza na konferencję naukową
pt.
"1468-2008. Jubileusz 540-lecia lokacji miasta Radzynia Podlaskiego",
która odbędzie się pod patronatem posła ziemi radzyńskiej na Sejm RP Jerzego Rębka
w piątek 13 czerwca 2008 roku
w Oranżerii Zespołu Pałacowo-Parkowego
Potockich w Radzyniu Podlaskim.

Program konferencji
godz. 10.00 - otwarcie konferencji przez Prezesa RaSIL Józefa Korulczyka
godz. 10.10 - słowo wstępne posła ziemi radzyńskiej na Sejm RP Jerzego Rębka
godz. 10.20 - mgr Tomasz Pietrzela (Radzyńska Izba Regionalna)
Radzyń Podlaski i okolice w pradziejach i średniowieczu
godz. 10.40 - dr Joanna Kowalik (Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim)
Stan ludności Radzynia na przełomie wieków. Przyczynek do dziejów społeczności miasta
godz. 11.00 - dr Agnieszka Gątarczyk (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim)
Dzieje parafii unickiej w Radzyniu Podlaskim
godz. 11.20 - dr Krzysztof Gombin (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Pałac Eustachego Potockiego w Radzyniu Podlaskim jako wyznacznik społecznej pozycji magnata
godz. 11.40 - przerwa na kawę
godz. 12.00 - mgr Artur Rogalski (Archiwum Państwowe w Siedlcach)
Radzyń i powiat radzyński w okresie Księstwa Warszawskiego 1809-1812. Próba nakreślenia problemu badawczego
godz. 12.20 - dr Grzegorz Joniec (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie)
Społeczność żydowska Radzynia Podlaskiego w latach 1918-1939. Zarys problematyki badawczej
godz. 12.40 - dr Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim)
Komuniści w powiecie radzyńskim w latach 1918-1944
godz. 13.00 - dr Wiesław Charczuk (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Struktura i pracownicy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Radzyniu Podlaskim w latach 1944-1947
godz. 13.20 - przerwa na kawę
godz. 13.40 - dr Jacek Romanek (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie)
Powstanie i działalność PSL mikołajczykowskiego w powiecie radzyńskim w latach 1945-1947
godz. 14.00 - dr Mariusz D. Bednarski (Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Ch. P. Aignera w Puławach)
Rewolucja agrarna w powiecie radzyńskim 1944-1956
godz. 14.20 - podsumowanie i zakończenie konferencji21 maja 2008 r.
Nakładem RaSIL ukazał się folder turystyczny autorstwa Roberta Mazurka
pt. "Spacerkiem po Radzyniu Podlaskim" ze zdjęciami członków RKF "Klatka".


Do nabycia w dziale KSIĘGARNIA.W piątek 30 maja 2008 r., o godz. 18.00
w sali wystawowej Archiwum Państwowego w Radzyniu Podlaskim, w ramach cyklu "Wieczór Autorski w Archiwum Państwowym" odbędzie się spotkanie autorskie z dr. Dariuszem Magierem połączone z promocją książki: "Codzienność w cieniu sowietyzacji. Eseje i dokumenty z życia Radzynia Podlaskiego i okolic w latach 1944-1956". Wstęp wolny.
Książka do nabycia w dziale KSIĘGARNIA.7 maja 2008
"W dniach 29-30 kwietnia 2008 roku Radzyńskie Towarzystwo Naukowe (Libra) oraz Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim zorganizowały II Radzyńskie Warsztaty Archiwalne, w których uczestniczyło blisko 80 studentów archiwistyki i zarządzania dokumentacją z Akademii Podlaskiej w Siedlcach, UMCS, Kolegiów UMCS w Białej Podlaskiej i Radomiu oraz PWSZ w Chełmie".


Zobacz fotoreportaż17 marca 2008
14 marca 2008 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków RaSIL połączone z wyborem władz kadencji 2008-2012. Oto wyniki wyborów:
Zarząd RaSIL
1. Józef Korulczyk – prezes
2. Dariusz Magier – v-ce prezes
3. Paweł Żochowski – skarbnik
4. Jerzy Woźniak – sekretarz
5. Andrzej Dzięga – członek
6. Andrzej Klimiuk – członek
7. Zbigniew Makarski – członek
Komisja Rewizyjna
1. Adam Adamski – przewodniczący
2. Wacław Sójka – członek
3. Włodzimierz Sieromski – członek
Poza tym wybrano także Kapitułę Konkursu „Promujemy Najlepszych 2008”
1. Agnieszka Gątarczyk
2. Andrzej Klimiuk
3. Zbigniew Makarski
4. Tomasz Pietrzela
5. Jerzy Woźniak
Zobacz fotoreportaż z Walnego Zgromadzenia w Galerii5 marca 2008
Prezes RaSIL Józef Korulczyk został zaproszony przez TVP Lublin na 7 marca br., do udziału w programie dotyczącym zbrodni komunistycznych w regionie lubelskim.
RaSIL monituruje sprawę utworzenia muzem martyrologicznego w siedzibie PUBP w Radzyniu
.

5 marca 2008
Zarząd RaSIL zaprasza wszystkich członków Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych na
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW,
które odbędzie się 14 marca 2008 rokuo godz. 18.00 w Archiwum Państwowym przy ul. Jana Pawła II 2 (pałac).
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2007.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Podjęcie uchwał.
10. Wybór władz.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.5 marca 2008
21 lutego 2008 r. w I LO w Radzyniu Podlaskim pod patronatem RaSIL odbyła się IPN-owska lekcja historii.
Marcin Dąbrowski z lubelskiego Oddziału IPN wygłosił dla młodzieży referat pt. "Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944-1989".
3 marca 2008
ZIMA W MIEŚCIE to kolejna akcja, do której włączył się RaSIL.
Impreza organizowana była przez Szkolne Koło PTTK przy 1 LO w Radzyniu Podlaskim, a Stowarzyszenie było fundatorem nagród.
31 stycznia 2008
16 lutego o godz. 18.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim odbędzie się promocja III numeru kwartalnika kulturalnego „Kozirynek” (Zima 2007). W programie m.in.:
wykład prof. Jana Tomkowskiego (PAN) pt. „Historia kuchni w czterech rozdziałach pisana przez polskich literatów” oraz słowo krytyczne wobec zawartości „Kozichrynków” w wykonaniu krytyka Stanisława Szczęsnego.
28 stycznia 2008
Sukces! Książka „Kancelaria Gubernatora i Rząd Gubernialny Lubelski 1864-1915” autorstwa Artura Góraka otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za 2007 rok. Przypomnijmy, że wydawcą książki jest Radzyńskie Towarzystwo Naukowe „Libra” funkcjonujące w strukturach RaSIL.STARSZE